Stena-innovation gör komplext avfall till en resurs

2017-09-04

1280x400_slf_CompQual80.png

Vad händer med det sista restmaterialet som blir kvar när en bil krossas i återvinningen? Trasslet, som består av metaller, gummi, textil och plaster blandade, kan numera återvinnas och slipper hamna på deponi.

Vissa material från återvinning av bilar, industriproduktion och återvinningscentraler har fram till nu varit så komplicerade att återvinna att de hamnade på deponi. En ny process hos Stena Recycling ökar återvinningen, återför materialen och resten blir ett nytt energirikt bränslepellets.

– Vi har utvecklat en separeringsprocess så att metaller och plast kan materialåtervinnas och restmaterialet blir till ett kvalitetssäkrat, energirikt bränsle som heter ProFuel, säger Johan Tegbring, Operativ chef Produktion på Stena Recycling.

 

Testas i betongindustrin

ProFuel kan användas av energiintensiv industri eller användas till produktion av fjärrvärme och el. Provleveranser av bränslet pågår till Heidelberg Cements energikrävande cementtillverkning i Slite, på Gotland. Bränslet kan där bli en viktig del i hållbarhetsarbetet - i att växla över från kol till avfalls- och biobaserade bränslen.

– Vår vision är att våra betongprodukter till 2030 ska vara klimatneutrala under sin livscykel. Det avfallsbaserade bränslet från Stena Recycling hjälper oss vidare i vår utveckling, säger Anders Jansson, marknadsdirektör på Heidelberg Cement Miljö.

 

Uppåt i avfallstrappan

95% av en bil kan numera återvinnas i och med att även trasslet; kallat ”Shredder Light Fraction” (SLF), kommer till nytta som värmepellets.

– Det är ett bra exempel på hur vi för ett material uppåt i avfallstrappan och skapar nya fördelar för de industrier och kommuner vi samarbetar med, berättar Johan Tegbring.

Denna tekniskt avancerade återvinningsprocess har byggts både på Stena Nordic Recycling Center i Halmstad och hos Stena Recycling i Grenå.

 

FAKTA:

  • ProFuel är ett energirikt bränsle som kan ersätta fossila bränslen i energiintensiv industri.
  • Ett ton ProFuel innehåller energi som ungefär motsvarar årsbehovet av hushållsel i en villa.
  • Processen bidrar till en cirkulär ekonomi och skapar fördelar och nya värden i hela kedjan. 
Dela denna sida