Stena Metallkoncernen uppmärksammar UN World Day for Safety and Health at work

2021-04-27

Säkerhet och hälsa är av högsta prioritet inom Stena Metallkoncernen. Därför uppmärksammar vi UN World Day for Safety and Health at work idag den 28 april.

- Genom att arbeta proaktivt och säkerställa en säker arbetsmiljö som främjar hälsa och välbefinnande skapar vi rätt förutsättningar för en sund kultur, engagemang och lönsamhet, säger Helén Ljungqvist, Group Compliance Officer, Safety & Security, Stena Metall.

Runtom på koncernens nio marknader uppmärksammas dagen genom att varje chef fått i uppdrag att samla sitt team för att diskutera och lyfta fram positiva lärdomar och nya arbetssätt som pandemin har fört med sig när det gäller säkerhet och hälsa.

Här är några röster från vår verksamhet om pandemiåret.

Dela denna sida