Stena Nordic Recycling Center – årets avfallsbehandlare

2018-01-26

1280x400_Arets avfallsbehandlare_CompQual80.jpg

Anläggningen Stena Nordic Recycling Center tog hem priset som Årets avfallsbehandlare vid Återvinningsgalan som arrangerades på Berns i Stockholm den 25 januari.

I konkurrens med Suez Recycling och Carl F blev det till slut jätteanläggningen utanför Halmstad som knep priset med motiveringen:

”Med nyutvecklade automatiserade processer baserade på den senaste tekniken, kan Stena Nordic Recycling Center i Halmstad separera materialen i den svårsorterade rest som uppstår vid återvinning av komplexa produkter, såsom till exempel bilar. Det handlar som stora mängder material som nu materialåtervinnas istället för att hamna på deponi eller förbrännas. Alla processer sker inomhus i en anläggning som i storlek motsvarar åttio fotbollsplaner.”

- Kul och hedrande att vår stora investering och satsning uppmärksammas. Det är få som kan tävla mot Stena Nordic Recycling Center med tanke på de innovativa lösningar och processer som vi byggt upp och kommer att etablera där, säger VD Kristofer Sundsgård.

Priset delades ut av Åsa Romson, IVL Svenska Miljöinstitutet och det var Claes Lundberg, Affärsområdeschef Produkter på Stena Recycling som tog emot priset.

Återvinningsgalan arrangeras av tidskriften Recycling i samarbete med branschorganisationerna Avfall Sverige och Återvinningsindustrierna och det var i år för nionde gången.

Dela denna sida