Stena Recycling AB redovisar hållbart företagande

2015-05-06

1280x400_hallbarhet2014_CompQual80.jpg

Under 2014 hanterade Stena Recycling AB dagligen 7 700 ton avfall från samhällets olika verksamheter och förädlade det till kvalitetsråvaror. Det är mer än vikten av Eiffeltornets hela metallkonstruktion. Det och mycket mer om hur bolaget skapade lönsamhet varje dag genom hållbar förädling och återvinning går att läsa om i Stena Recyclings hållbarhetsredovisning för 2014.

Under 2014 bidrog Stena Recyclings återvinningsarbete till att undvika 3,2 miljoner ton koldioxidutsläpp jämfört med att producera samma mängd råvaror från nya material ur skog, gruvor och av olja. Det är ett resultat som bara är möjligt genom ett gott samarbete med näringsliv, kommuner och myndigheter.

– Vårt mål är att varje dag tillsammans med våra kunder skapa lönsamma affärer genom hållbar förädling och återvinning. Att ta ansvar för att skapa och vidmakthålla hållbart långsiktiga lösningar är för oss en självklarhet, något som kunder, ägare, myndigheter och anställda förväntar sig av oss. Vårt hållbara företagande handlar därmed om att förena lönsamhet med miljöhänsyn och socialt ansvarstagande, säger Staffan Persson, VD för Stena Recycling AB.
Varje dag hanterar Stena Recycling en ström av material från samhällets olika verksamheter – från det lokala tryckeriet med några få anställda till en rikstäckande industri med dussintals produktionsenheter och tusentals medarbetare. Det arbetet kräver ett starkt fokus på alla delar i processen för att bidra till att föra avfallet uppåt i avfallstrappan och därmed bidra till EUs miljömål.
Under de senaste tio åren har bolaget investerat i genomsnitt en halv miljon kronor om dagen i ny produktionsteknik samt miljöskydd och 2014 startade arbetet med att bygga Nordens modernaste återvinningsanläggning – Stena Nordic Recycling Center – i Halmstad.

– Stena Recycling arbetar på ett flertal sätt för att utveckla återvinningsbranschen i en riktning som skapar rättvisa konkurrensvillkor och ökar dess betydelse som resurs i en hållbar samhällsutveckling. Vi deltar därför aktivt i en mängd projekt och nätverk samt samarbetar med olika organisationer och myndigheter för att det ska bli möjligt, säger Staffan Persson, VD för Stena Recycling AB.

Läs hållbarhetsredovisningen här.

Har du frågor om Stena Recycling ABs hållbarhetsarbete, kontakta Cecilia Våg Hållbarhetschef på tel 010-445 8012.

Dela denna sida