Stena Recycling ansluter sig till Science Based Targets

2021-01-28

1280x400_SBT_CompQual80.jpg

Stena Recycling tar nu nästa steg för att minska sin klimatpåverkan i enlighet med Parisavtalet. Målet är att Sveriges ledande återvinningsbolag ska vara klimatneutralt senast år 2030. För att säkerställa relevanta, konkreta och transparenta mål har Stena Recycling nu anslutit sig till Science Based Targets initiative.

– Vi har globalt en stor utmaning framför oss med att begränsa uppvärmningen av planeten. Vi måste alla ta ansvar och göra allt vi kan för att kunna fortsätta bedriva våra verksamheter, men utan att påverka klimatet. Som Sveriges ledande återvinningsföretag är det därför ett naturligt steg att ansluta oss till det globala initiativet för vetenskapliga klimatmål, säger Malin Baltzar, Hållbarhetschef på Stena Recycling.

Att sätta skarpa klimatmål är inget nytt för Stena Recycling. Bolagets tidigare mål att minska koldioxidutsläppen med 40 procent till 2020 jämfört med 2008 års nivåer, nåddes med god marginal. Utsläppen reducerades med 55 procent tack vare ett konsekvent arbete och en rad åtgärder i hela verksamheten.

– Att arbeta med vår egen klimatpåverkan är en självklarhet i strävan mot vår vision att skapa en hållbar morgondag. Målet att bli klimatneutrala 2030 är inte nytt, det sattes för några år sedan. Nu tar vi det ett steg till genom att ansluta oss till det internationella initiativet som många av våra kunder arbetar med. Vi står då på en gemensam plattform vilket jag är övertygad skapar synergier och ger kraft och resultat i arbetet, säger Fredrik Pettersson, VD Stena Recycling AB.

Stena Recycling förbinder sig att följa den högre ambitionsnivån inom initiativet, där målet är att begränsa uppvärmningen av planeten till 1,5 grad. Att begränsa uppvärmningen till under 2 grader och att sträva efter att den stannar på 1,5 grad är vad världens länder enades om i Parisavtalet.

– Nu har vi förbundit oss att följa det som gäller inom Science Based Targets initiative. Nästa steg är att utarbeta de mer detaljerade planerna och målen för att få dem godkända av initiativets granskare. Vi kommer jobba aktivt för att få våra mål godkända så snart som möjligt, säger Malin Baltzar.

Fakta

Science Based Targets initiative är ett globalt initiativ med syftet att hjälpa och stötta företag att sätta klimatmål. Målen ska vara relevanta och bidra till det som vetenskapen anser är nödvändigt för att begränsa uppvärmning av planeten till 1,5 grader jämfört med förindustriella nivåer. Att ansluta sig till SBTi ger möjligheter till stöd och att ta del av och dela best practise i klimatarbetet. En viktig del i initiativet är att kommunicera det arbete som görs inom anslutna företag för att därigenom inspirera andra att arbeta i samma riktning. SBTi är ett globalt välkänt initiativ som flera stora svenska företag redan är anslutna till.
www.sciencebasedtargets.org

Stena Recycling är Sveriges ledande återvinningsbolag och en helhetspartner för att utveckla hållbara cirkulära lösningar inom alla typer av verksamheter. Med 1 600 engagerade medarbetare och 90 anläggningar över hela landet skapar Stena Recycling varje dag långsiktiga lösningar för såväl kunder som för samhället i stort. Stena Recycling har verksamheter även i Danmark, Norge, Finland, Polen, Italien och Tyskland. I gruppen finns även dotterbolaget BatteryLoop som bygger energilager av återanvända batterier från elfordon. Stena Recycling är en del av Stena Metallkoncernen.
www.stenarecycling.se

För mer information, vänligen kontakta:
Sara Davidsson, Head of Sustainability, Stena Recycling AB
E-mail: Sara.Davidsson@stenarecycling.se
Phone: +46 10 445 80 43

 

Dela denna sida