Stena Recycling bäst i branschen på hållbarhet

2017-09-28

1280_stenametall_halmstad0539_retusch_CompQual80.jpg

Stena Recycling har utsetts till Sveriges mest hållbara återvinningsföretag i studien Sustainable Brand Index Business to Business. Det är beslutsfattare på stora bolag i Sverige som anser att Stena Recycling är det mest hållbara företaget i branschen.

– Kul och hedrande med den här utnämningen. Det är ett kvitto på att det vi gör tillsammans med våra 70000 kunder i Sverige skapar resultat som bidrar till en hållbar utveckling, säger Henrik Modéer Sälj & Marknadschef på Stena Recycling.

Stena Recyclings materialåtervinning lyfter avfall till återvinningsbart material. Genom att återanvända material och låta det leva vidare i nya produkter skapar bolaget en återvinning som gör stor nytta.

– Hållbarhet kommer allt högre upp på agendan och vi ser en ökad efterfrågan på konkreta återvinningstjänster som levererar ett tydligt resultat. Med vår långa erfarenhet och kunskap kring samtliga materialslag har vi alla möjligheter att skapa hållbara lösningar, säger Henrik Modéer.

Dela denna sida