Stena Recycling förvärvar FA-anläggning i Piteå

2022-01-20

Pireva_Banner1280x400_CompQual80.jpg

Stena Recycling förvärvar Piteå Renhållning och Vattens verksamhet för Farligt Avfall (FA) vid Haraholmens industriområde i Piteå.

Det här är en strategiskt viktig affär för Stena Recycling som vi är glada över och som betyder mycket för vår verksamhet. Det finns ingen liknande anläggning i Norrland och förvärvet innebär att vi kan utöka och stärka vårt erbjudande till våra kunder i norra Sverige, med fler hållbara och resurseffektiva cirkulära lösningar. Verksamheten och den kompetens som finns på anläggningen blir en viktig plattform som vi avser att investera ytterligare i, inte minst för att möta den starka industriella utvecklingen i norra Sverige, säger Fredrik Pettersson VD Stena Recycling Sverige.

I Piteå bedriver bolaget sedan många år tillbaka återvinningsverksamhet på Hammarvägen i Öjebyn och i övriga Norrbotten finns Stena Recycling även i Luleå, Älvsbyn och Kiruna.

För Piteå Renhållning och Vatten (Pireva) som verksamhetsutövare och Piteå hamn som markägare har det varit viktigt att hitta en aktör som långsiktigt kan investera och utveckla FA-verksamheten, som idag sysslar med olika typer av reningsprocesser för bland annat oljeskadat vatten. Två av sju medarbetare på anläggningen följer med till Stena.  

En förutsättning för försäljningen har varit att en ny verksamhetsutövare har konkreta planer på hur den nuvarande anläggningen ska utvecklas och expanderas. En välfungerande FA-anläggning är av strategisk vikt för Piteå hamn, Pireva och Piteå kommun, säger Johan Bäcklin, VD Pireva.

Anläggningen blir ett viktigt nav för vår möjlighet att ta hand om våra kunders farliga avfall, inom bland annat processindustrin, och därmed skapa värdefulla resurser som kan användas på nytt. Genom att nu stärka vår närvaro i Piteå, kan vi också minska antalet långväga transporter vilket vi vet är viktigt för våra kunder och för vår möjlighet att minska vårt klimatavtryck, säger Jan-Erik Andersson Affärsområdeschef Farligt avfall Stena Recycling.

 

Fotograf Maria Fäldt.

Dela denna sida