Stena Recycling i Almedalen

2016-06-30

1280x400_Almedalen_CompQual80.jpg

I ett samhälle som rör sig mot en cirkulär ekonomi har den industriella materialåtervinningen en stor betydelse.

Stora mängder restmaterial ska tas om hand varje dag, förädlas till ny råvara för att bli nya produkter och med en design som gör dem enkla att återvinna på nytt i framtiden. Ett cirkulärt perspektiv där Stena Recycling skapar värde i hela den kedjan, från produktdesign och tillverkning till återvinning och leverans av råvaror. Under årets Almedalsvecka deltar Stena Recycling i flera seminarier på temat Cirkulär ekonomi.

- I Almedalen träffar vi kollegor i branschen men även andra viktiga funktioner och organisationer i samhället som påverkar hur vi tillsammans hittar och utnyttjar hållbara lösningar med ett livscykelperspektiv som gagnar både näringsliv och samhället i stort. Vi får också möjlighet att berätta om hur vår återvinningsverksamhet bidrar i det cirkulära perspektivet, säger Cecilia Våg, Hållbarhetschef på Stena Recycling.

Stena Recycling finns bl a representerade i följande seminarier:

Cirkulär ekonomi och ökad återvinning – en förutsättning för att uppnå klimatmålen? 
Cirkulär industri 
Politiker frågar ut vd:ar om klimat och miljö 
Vad tycker den unga generationen om cirkulär ekonomi? 

Dela denna sida