Stena Recycling i nytt samarbete med fokus på plaståtervinning

2017-09-12

1280x400_Savetheoceans_CompQual80.jpg

Varför hamnar plast i haven? Vilka lösningar finns? Hur kan vi göra för att återvinna mer av all plast som cirkulerar i samhället? Det är frågor som lyfts när Stena Recycling går in i ett samarbete med organisationen The Perfect World Foundation.

The Perfect World Foundation arbetar inom olika fokusområden för att bidra till en mer hållbar värld. Just nu ligger fokus på situationen i världshaven. De stora mängder plast som finns i haven har blivit en allt mer alarmerande fråga de senaste åren. När Stena Recycling nu går in som samarbetspartner är det för att erbjuda expertkunskap och lyfta fram tänkbara lösningar.

Stena Recycling har sedan länge en framgångsrik hantering och återvinning av stora mängder plast från industrier och andra delar av samhället. Bolaget arbetar också brett med att öka återvinningen och hitta bättre lösningar för de plaster som inte kan materialåtervinnas idag.

– Plast ska aldrig behöva hamna i haven eller i deponier. Plast är en värdefull resurs som ska tillbaka in i loopen för att användas igen, i nya produkter, säger Mats Torring, affärsutvecklare på Stena Recycling.

Några av Stena Recyclings plastexperter deltar i den här veckan på The Ocean Ball – en stor gala i Göteborg till förmån för havsmiljön. På galan hålls bland annat en konstauktion där medlen går till olika djur- och naturbevarandeprojekt.

Se The Perfect World Foundations film på temat Save The Ocean

Dela denna sida