Stena Recycling i samarbete för att etablera Sveriges första plastraffinaderi

2021-04-20

STME_0124_work_se_CompQual80.jpg

Att möjliggöra en högre grad av cirkularitet för plast är prioriterat både inom EU och i Sverige. Av de omkring 1,7 miljoner ton plastavfall som årligen uppkommer i Sverige, går närmare 80 procent till energiåtervinning. Utmaningarna för ökad plaståtervinning är såväl marknadsmässiga som tekniska.

För att möjliggöra fler cirkulära återvinningslösningar har Stena Recycling inlett ett samarbete med Borealis som ska etablera Sveriges första anläggning för kemisk återvinning av plast i industriell skala i Stenungsund, med planerad driftsättning 2024.


Kemisk återvinning, som baseras på pyrolys-teknologi, är en ny återvinningsmetod som möjliggör återvinning av plastströmmar som i dag inte kan återvinnas. Därmed kommer den totala mängden plast som blir materialåtervunnen att öka samtidigt som mängden plast som går till förbränning att minska, vilket är viktigt för att möta nationella och europeiska återvinningsmål liksom den ökande efterfrågan på återvunnen plast.


- Vi hjälper våra kunder att bli mer cirkulära och eftersom dagens och framtidens överblivna plastmaterial blir allt mer komplexa i sin konstruktion behöver vi hitta fler återvinningslösningar för att ta hand om alla de resurser som blir över. Det finns idag många olika plastkvaliteter, vilket är en utmaning ur ett återvinningsperspektiv. Att vi bidrar till Sveriges första plastraffinaderi är därför mycket spännande och ett viktigt steg i att återvinna mer plast och minska mängden material som går till förbränning. Detta blir ett betydande komplement till de processer vi har idag där vi återvinner mjuk LDPE-plast och plast från vår elektronikåtervinning, säger Martin Leander Affärsområdeschef Stena Recycling.


Processen för kemisk återvinning av plast ställer krav på den ingående plastens kvalitet. Stena Recyclings arbete innebär att identifiera den plast som skall gå till kemisk återvinning, utveckla sorteringsprocesser och kvalitetskontroll av dessa samt hitta logistiklösningar som utnyttjar att Stena Recycling finns etablerat med 90 anläggningar i Sverige.


- Tillsammans med Borealis skapar vi nu förutsättningar för mer material att cirkulera och att fler resurser kan återanvändas. Vi bidrar till en minskad klimatpåverkan och skapar ökad tillgång till återvunna råvaror. Något som vi vet att våra kunder värdesätter och som möjliggör för dem att bli mer cirkulära, säger Martin Leander.


Projektet att etablera ett plastraffinaderi i Stenungsund finansieras delvis av Energimyndigheten i Sverige och är ett samarbete mellan Borealis, Stena Recycling och Fortum Waste Solutions.
Dela denna sida