Stena Recycling i samarbete med Johnson Matthey för återvinning av litiumjonbatterier

2021-04-28

Aerial view of overpass_ shanghai china_CompQual80.jpg

Stena Recycling har tecknat ett samförståndsavtal med Johnson Matthey, ett globalt ledande företag inom hållbar teknik, för att utveckla en effektiv värdekedja i Europa för återvinning av litiumjonbatterier och celltillverkningsmaterial.

Försäljningen av elfordon ökade med 43 procent globalt 2020 i takt med att batterikostnaderna minskat, vilket bidrar till att göra elfordon billigare (1). Att minska koldioxidutsläpp från transporter är ett avgörande steg för att industrin och samhället ska lyckas nå sina ambitiösa nettonollmål. Elektriska fordon har stor potential att bidra till att påverka klimatkrisen i rätt riktning.


Antalet litiumjonbatterier som används i fordon och energilager förväntas öka nästan tio gånger under det kommande decenniet. Från 260Gwh år 2020 till 2500Gwh år 2030 (2). Detta kommer att leda till en exponentiell ökning av efterfrågan på återvinning, vilket är viktigt för att ta vara på kritiska metaller som litium, nickel och kobolt. Detta minskar i sin tur koldioxidavtrycket för batteridrivna fordon.


Stena Recycling samarbetar med alla typer av företag för att utveckla hållbara cirkulära lösningar. Stena Recycling har 173 anläggningar i sju nordeuropeiska länder och återvinner över sex miljoner ton material årligen. I den siffran ingår 240 000 uttjänta fordon. För närvarande etablerar Stena Recycling egna anläggningar och processer för att återvinna värdefulla material från elektriska fordonsbatterier för ytterligare raffinering.


Johnson Matthey kommer att utveckla ytterligare processsteg för att producera helt raffinerade material som kan användas i tillverkningen av litiumjonbatterier. Därigenom kommer nya batterier kunna få ökat innehåll av återvunnet material. Att sluta kretsloppet och skapa nya batteriråvaror från återvinningen av batterier är avgörande för att uppnå en cirkulär råvarukedja.


- Vi är glada över att samarbeta med Stena för att leverera en effektiv lösning för raffinering av batteriråvara på den europeiska marknaden. Återvinning av batterier är en bra matchning med JM:s kärnkompetens inom batterimaterial och raffinering av strategiska metaller, säger Jane Toogood, Chief Executive på Johnson Matthey’s Efficient Natural Resources Sector.


- En hållbar och cirkulär lösning för återvinning av batteridrivna fordon ser vi som ett viktigt nästa steg i att skapa värde och resurseffektivitet. Detta är centralt i vår verksamhet och det kommer att stödja utvecklingen mot nettonollutsläpp. Vi är glada över att arbeta med JM mot det målet, säger Rasmus Bergström, Executive Director Product Development på Stena Recycling.


1) Källa: Rapport från EV-volumes.com

2) Källa: Rapport från Circular Energy Storage Research & ConsultingJohnson Matthey är världsledande inom kunskap som möjliggör en renare och hälsosammare värld. Med över 200 års engagemang för innovation och tekniska genombrott förbättrar JM prestanda, funktion och säkerhet för sina kunders produkter. 2020 fick JM Londonbörsens Green Economy-märke, som ges till företag som får mer än 50 procent av sina intäkter från miljölösningar. JMs kunskap har en global inverkan på områden som transporter med små utsläpp, läkemedel, kemiska processer och att utnyttja planetens naturresurser på bästa sätt. Idag samarbetar mer än 15 000 Johnson Matthey-medarbetare med ett nätverk av kunder och partners för att göra skillnad för omvärlden. www.matthey.com


Dela denna sida