Stena Recycling inleder samarbete med Högskolan i Halmstad

2019-06-04

1280x400_Halmstad högskola_CompQual80.jpg

Stena Recycling inleder ett samarbete med Högskolan i Halmstad och passar samtidigt på att inrätta ett stipendium som delades ut den 5 juni under Utexpo.

Stipendiet delas ut till studenter vars examensarbete handlar om innovativa lösningar inom återvinning med fokus på rätt resurshantering.
- Som Sveriges ledande återvinningsbolag behöver vi hela tiden hålla oss uppdaterade på allt som rör utveckling kopplat till hållbar resurshantering. Våra 70 000 kunder kräver av oss att vi ska ligga i framkant, och vad är bättre då än att ta tillvara på och premiera studenternas arbeten, säger Kristofer Sundsgård, VD Stena Recycling.

Årets stipendiater, som får dela på 10 000 kronor, heter Filip Göranson och Johannes Hellgren och deras examensarbete vid Akademin för informationsteknologi handlar om optisk sopsortering med spiralkoder. Just sortering och att göra det på rätt sätt, är viktigt i samband med återvinning. Ju renare fraktioner, desto enklare att ta tillvara på materialen för att skapa ny råvara.

Samarbetet mellan Högskolan och Stena Recycling syftar till att stärka såväl lärosätets attraktivitet som Stena Recyclings konkurrenskraft. Genom samverkan skapas synergier mellan utbildning, forskning och innovation, där Stena Recycling får tillgång till studenter och forskares kunskaper, och Högskolan knyter en långsiktig kontakt med Sveriges ledande återvinningsbolag.
- Det är viktigt för oss att samarbeta med akademin, inte minst med tanke på vår verksamhet i Halmstad, Stena Nordic Recycling Center. Vid Högskolan finns flera intressanta akademier och forskningsprogram, något som vi gärna vill dra nytta av i ett långsiktigt kunskapsutbyte. Vi får ta del studenters och forskares arbeten, högskolan får en partner som ligger långt framme både operativt och strategiskt inom återvinningsområdet, säger Kristofer Sundsgård.

Med på bild är Filip Göransson, Kristofer Sundsgård och Johannes Hellgren.

 

Examensarbetet Optisk sopsortering med spiralkoder
Filip Göransons och Johannes Hellgrens examensarbete är en undersökning av möjliga tillämpningar för en teknik som är baserad på "spiralkoder" applicerat på området sopsortering. Rapporten visar framtagning och avläsning av spiralkoder genom bildanalys, och undersökningar för resultatet av tekniken i praktiska test. Idag avskiljs matavfall från övriga hushållssopor med hjälp av en optisk teknik som särskiljer soppåsarna med avseende på färg. Konceptet benämns "Gröna påsen" då påsarna för matavfallet är gröna. Filip Göranson och Johannes Hellgren undersöker om det genom att trycka olika spiralkoder på soppåsar går att, med hjälp av bildanalys, identifiera påsens innehåll och ursprung. Resultatet från labbmiljö visar en korrekt identifiering av soppåsar på 100 procent med sex stycken identiteter.

Dela denna sida