Stena Recycling och ABB samarbetar för en mer hållbar svensk industri

2019-12-04

1280x400_ABBoSR_CompQual80.jpg

En energibesparing motsvarande 900 vindkraftverk. Det är potentialen om alla gamla elmotorer i svensk industri byts ut mot nya effektiva motorer. Samtidigt innehåller de gamla motorerna stora mängder värdefulla metaller som kan användas igen. Resan kan börja. Nyligen skrev ABB och Stena Recycling ett långsiktigt avtal om återvinning av industrins gamla elmotorer.

– För att företag ska kunna ställa om till en koldioxidneutral produktion måste grön elektrisk kapacitet frigöras. Vårt mål är att med energieffektiva motorer hjälpa industrin att spara energi, samtidigt som vi genom återvinning säkrar att de gamla motorerna blir en del av materialkretsloppet, säger Ulf Hellström, chef för ABB:s affärsområde Motion i Sverige.

Stora delar av svensk industri präglas idag av gamla lågspänningsmotorer, som varken är energieffektiva eller dimensionerade för sin uppgift. Det skapar stora energiförluster. Samtidigt behöver industrin elektrifiera mer för att fasa ut fossila bränslen och bli koldioxidneutral. Den haltande ekvationen ska ABB och Stena Recycling räta ut genom ett långsiktigt samarbete kring återvinning av gamla elmotorer som ersätts med moderna motorer.

En del av Circular Initiative
Samarbetet är ett resultat av hållbarhetsinitiativet Circular Initiative. Samarbetsarenan lanserades våren 2019 med målet att skapa konkreta lösningar för cirkulära materialflöden i svensk industri. Initiativtagare är Stena Recycling och ABB är med som samarbetspartner sedan starten.

– Vi kommer att återvinna de uttjänta motorerna på ett hållbart sätt i ett separat flöde för att få ut så rena material som möjligt. Återvinning av aluminium, koppar och järn ger i sig en energibesparing på mellan 75 och 95 procent jämfört med nyframställning av metallerna. Försäljningen av de metaller som återvinns kommer att ske så lokalt som möjligt för att ytterligare minska miljöbelastningen. Metallerna kommer få ett nytt liv i nya produkter, säger Fredrik Pettersson, VD Stena Recycling.

Stor energibesparing
Den potentiella energibesparingen om alla gamla motorer i svensk industri byts ut är mycket stor.

– Med rätt dimensionerade och energieffektiva motorer kommer det i framtiden att krävas mindre energi för att göra samma mekaniska arbete i industrin. Om vi uppgraderar alla gamla motorer i svensk industri innebär det besparingsmöjligheter på minst fyra terawattimmar, något som motsvarar kapaciteten från 900 vindkraftverk, eller en sänkning av industrins elektriska energiförbrukning med åtta procent, säger Ulf Hellström.

 

Fakta: Circular Initiative
Circular Initiative är en samarbetsarena där beslutsfattare träffas för att diskutera och ta fram konkreta åtgärder för fler cirkulära materialflöden i svensk industri. Initiativet lanserades våren 2019. ABB, Combitech, Electrolux och Stora Enso är med som samarbetspartners sedan starten.

Dela denna sida