Stena Recycling öppnar en storskalig återvinningsanläggning för batterier i Europa

2023-03-29

Stena008_ed2_CompQual80.jpg

Idag invigde Stena Recycling sin första storskaliga återvinningsanläggning för litiumjonbatterier, en investering på en kvarts miljard kronor.

Idag invigde Stena Recycling sin första storskaliga återvinningsanläggning för litiumjonbatterier, en investering på en kvarts miljard kronor. Den ligger i södra Sverige och är en av de första storskaliga återvinningsanläggningarna för batterier i Europa. En avancerad återvinningsprocess gör det möjligt att återvinna 95 procent av ett elbilsbatteri. Avtal har redan ingåtts med industripartner inom både batteri- och fordonstillverkning, vilket säkerställer en hög återvinningsvolym redan från start. 

”Kommande EU-regler i kombination med den ökande elektrifieringen av fordon och andra produkter innebär att det kommer att finnas ett enormt tryck på att hitta lösningar för att återvinna fordonsbatterier och skapa cirkulära värdekedjor. Den här investeringen kommer att ge Stena Recycling en nyckelroll i processen med att elektrifiera bilindustrin”, säger Marcus Martinsson, Product Area Manager Batteries på Stena Recycling Group.

Den nya anläggningen har en initial årlig återvinningskapacitet på 10 000 ton och kommer att hantera batterimaterial som har samlats in och förbehandlats i Stena Recyclings befintliga anläggningar och processer i Sverige, Danmark, Polen, Finland, Norge, Tyskland och Italien.

”Vi är beredda att öka vår återvinningskapacitet för batterier i takt med att marknaden växer. Inom tio år räknar vi med att kunna hantera minst fem till tio gånger större volymer än vad vi kan hantera idag”, tillägger Marcus Martinsson.

Stena001_CompQual80.jpg

I samband med invigningen träffades branschexperter för att diskutera framtiden för batteriåtervinning och vad som krävs för att påskynda omställningen till en cirkulär ekonomi.

”Elektrifieringen av samhället har bara börjat, och vi vill främja en cirkulär strategi för batteriproduktion. Samarbete mellan aktörer i branschen kommer att vara avgörande för en framgångsrik grön omställning. Vi är redo att utveckla och odla vårt samarbete med hela värdekedjan från batteri- och utrustningstillverkare till elbilsindustrin för att säkerställa ett cirkulärt materialflöde, uppfylla marknadens och tillsynsmyndigheternas krav och bidra till en mer hållbar framtid”, säger Kristofer Sundsgård, VD och koncernchef för Stena Metall Group.

År 2021 fick Stena Recycling 70,7 miljoner kronor i stöd från Energimyndigheten för att bygga den nya anläggningen.

Stena005_CompQual80.jpg

Presskontakter:

Åsa Ahlgren Berndtson, kommunikationschef, Stena Recycling Sverige

Mobil: +46 723 70 10 47, asa.ahlgren.berndtson@stenarecycling.se

Dela denna sida