Stena Recycling satsar på fossilfria transporter i Örebro län

2015-12-20

1280x400_transport_CompQual80.jpg

Stena Recycling AB tecknar sitt första fossilfria transportavtal och det är ÖGS bolaget i Örebro som kör transporterna.

Fordonen kommer att drivas enbart på bränslet HVO, Hydrogenerated Vegetable Oil, som ger ett betydligt lägre CO2-utsläpp i jämförelse med fossil diesel.

- Vi adderar ytterligare ett alternativt bränsle till våra transporter vilket känns väldigt bra. Vårt mål är alltid hållbara lösningar i alla led och genom vår gemensamma satsning tillsammans med ÖGS bolaget i Örebro kan vi nu reducera våra koldioxidutsläpp, säger Åke Algotsson Filialchef på Stena Recycling i Örebro.

Stena Recycling är etablerad på drygt 80 platser i Sverige och kloka transportlösningar är därmed en förutsättning både ur miljö- och lönsamhetsperspektiv. Genom transportstyrning, färre tomtransporter, alternativa bränslen och möjligheten att använda olika transportlösningar minskar bolaget sin totala klimatpåverkan. Samarbetet med ÖGS bolaget i Örebro och satsningen på att enbart använda HVO innebär att Stena Recycling tar ytterligare ett steg i bolagets systematiska hållbarhetsarbete.

Avtalet med ÖGS bolaget är ett långsiktigt samarbete och i februari rullar de fossilfria fordonen i länet.

- Miljö, kvalitet och säkerhet är utgångspunkten i allt vi gör och vi har bred och lång erfarenhet av olika transportlösningar med olika drivmedel. Att vi nu blir en del i återvinningskedjan tillsammans med Stena Recycling är vi stolta över och satsningen på enbart HVO är ytterligare ett led i vårt arbete med förnyelsebara transporter, säger Lars Johansson, VD ÖGS bolaget.

Ake Algotsson och Lars Johansson

Åke Algotsson, Stena Recycling och Lars Johansson, ÖGS bolaget.

För mer information, kontakta
Åke Algotsson, Filialchef Örebro Stena Recycling AB, tel 0705-436436
Lars Johansson, VD ÖGS bolaget, tel 0708-406640

Dela denna sida