Stena Recycling startar cirkulär konsultverksamhet

2020-10-22

Stena_Circular_Consulting_edit_CompQual80.jpg

Sveriges ledande återvinningsbolag, Stena Recycling, breddar erbjudandet och startar tjänsteverksamhet under namnet Stena Circular Consulting. Inriktningen är att stödja företag i deras utveckling mot hållbara och cirkulära lösningar som ger både miljö- och affärsvärde.

Allt pekar på att cirkularitet kommer att bli en nyckelfråga för tillverkande industrier och andra företag inom en snar framtid. Såväl EU som Sverige pekar i strategier och planer ut cirkulär ekonomi som en viktig faktor för att skapa ett hållbart samhälle. Med årtionden av praktisk erfarenhet inom återvinning är Stena Recycling idag unikt positionerat att hjälpa företag att bli än mer hållbara genom cirkulär omställning.

– Idag står världen inför ett paradigmskifte för hur vi nyttjar jordens resurser. De flesta har insett att vi inte kan fortsätta med slit och släng och linjär ekonomi. Vi kan inte fortsätta att slösa på värdefulla resurser och låta dem gå till spillo genom deponi eller förbränning. Vi måste hitta cirkulära lösningar som fungerar i praktiken. Stena Recycling har en fantastisk bas med gedigen kunskap i alla delar av återvinningskedjan; hela vägen från insamling av avfall, via förädling till leverans av bearbetade och återvunna råvaror på världsmarknaden, säger Mattias Nilsson, Chef Sälj och Marknad på Stena Recycling AB.

– Det vi ska göra är att hjälpa kunderna att bygga strategier och planer för att bli cirkulära på riktigt. På sikt behöver du som företag förändra din verksamhet i grunden. Du kan behöva optimera en hel anläggning eller en hel process för att få en cirkulär verksamhet som är hållbar och lönsam. Genom att samarbeta med Stena Recycling får du tillgång till praktisk kunskap om design, material och teknik. Tillsammans kan vi designa din organisation, dina processflöden och dina produkter - allt med siktet inställt på cirkularitet, säger Mattias Nilsson.

Stena Circular Consulting börjar erbjuda sina tjänster på den svenska marknaden nu under hösten. Framåt är planen att även ha medarbetare i Norge, Danmark, Finland och Polen, i en organisation ledd från Sverige. Konsulttjänsterna syftar till att hjälpa kunderna att planera och driva transformation för att bli hållbart cirkulära både på kort och lång sikt. Tjänsterna kommer bland annat erbjudas inom följande områden:

  • Cirkulär strategi genom hela värdekedjan
  • Cirkulära processer och produktdesign
  • Optimering av återvinning och avfallshantering
  • Utveckling av cirkulära affärsmodeller

– Stena Recycling har byggt Sveriges ledande återvinningsverksamhet under 80 år. Vi återvinner avfall från alla branscher och verksamheter och levererar återvunnen processkritisk råvara till ett stort antal industrier. Nu är det dags att vi delar med oss av vår kunskap på djupet, i form av professionella konsulttjänster som bygger på vår egen gedigna expertis, säger Mattias Nilsson.

Dela denna sida