Stena Recycling stödjer ”Fossilfritt Sverige”

2015-12-21

1280x400_transport-soluppgang_CompQual80.jpg

Även om klimatavtalet från COP 21 i Paris var skarpt när det gäller mål, men diffust när det gäller åtgärder, så etablerades klimatfrågan på allvar globalt.

Det är få som idag ifrågasätter riskerna med klimatförändringen och nu väntar vardagsarbetet med att minska utsläppen.

Med lanseringen av initiativet ”Fossilfritt Sverige” har regeringen satt ett tydligt mål – Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Genom att visa att Sverige tar ansvar på hemmaplan skickar regeringen också en uppmaning till andra länder om att bli fossilfria genom att intensifiera sitt klimatarbete.

- På Stena Recycling arbetar vi systematiskt med att minska klimatpåverkan och som ett led i det har vi skrivit under initiativet ”Fossilfritt Sverige”. Nyligen ställde vi också om hela bolagets energianvändning till el från vattenkraft och nu kan vi stoltsera med att vi har minskat vår klimatpåverkan med över 30% jämfört med det utsläpp vi hade 2014, säger Cecilia Våg, Hållbarhetschef Stena Recycling.

Ett annat viktigt område, för att minska Stena Recyclings klimatpåverkan, är arbetet med hållbara transportlösningar. Genom bl a transportstyrning, färre tomtransporter, alternativa bränslen och möjligheten att använda olika transportlösningar minskar bolaget sin totala klimatpåverkan vilket också ger en ökad säkerhet och en minskad miljöpåverkan.

- Vi har precis tecknat ett avtal med ÖGS bolaget i Örebro som innebär att de transporter de utför på uppdrag av oss sker på HVO, Hydrogenerated Vegetable Oil, vilket ger ett betydligt lägre CO2-utsläpp i jämförelse med fossil diesel. En väldigt positiv och viktig satsning för oss som vi kommer att vidareutveckla, säger Cecilia Våg, Hållbarhetschef.

För mer information kontakta

Cecilia Våg, Hållbarhetschef tel 010-445 8012

Dela denna sida