Stena Recycling Sveriges första egna klimatbokslut

2022-07-08

skrot0101_1280x600_CompQual80.png

Stena Recycling bedriver sedan 2010 ett aktivt klimatarbete och redovisar årliga klimatbokslut tillsammans med Hagainitiativet. Från och med i år har också bolaget tagit fram ett eget klimatbokslut.

-       Att vi redovisar eget klimatbokslut är väldigt viktigt för oss. Klimatfrågan står högt på agendan och är ett återkommande samtalsämne i våra kundrelationer. Önskemålen från våra kunder om transparent rapportering av våra klimatpåverkande utsläpp har aldrig varit större. Självklart handlar det också om att få klarhet i var vi har våra största utsläpp, för att kunna rikta insatserna rätt i vårt arbete framåt, säger VD Fredrik Pettersson.

 

Klimatmålet för perioden 2010-2020 var att minska utsläppen med 40 procent i scope 1 och 2 liksom från tjänsteresor. Det målet nådde bolaget med bred marginal: 62 procent, bland annat genom en ökad användning av förnybara bränslen, utfasning av eldningsolja samt en övergång till ursprungsmärkt el. I fjol minskade utsläppen med fyra procent, vilket framför allt berodde på minskade utsläpp från transporter.

 

-       Transportsektorn är avgörande för att vi ska kunna nå våra mål. Vi är beroende av att hela samhället ställer om och att den tekniska utvecklingen avseende klimatvänliga transportlösningar går i rätt takt, säger Fredrik Pettersson.

 

Ett skifte till en mer cirkulär ekonomi är nyckeln till en hållbar utveckling. Hälften av de globala utsläppen kommer från energiproduktion, den andra hälften från produktion av material och livsmedel. En fullständig omställning till förnybar energi löser därför inte hela klimatutmaningen, utan samhällets alla aktörer måste också genomföra en cirkulär omställning. Att göra rätt från början när en produkt designas och sedan produceras, är avgörande för att kunna återvinna den på ett effektivt sätt den dagen den är uttjänt.

 

-       Stor klimatnytta uppstår när en kund väljer att använda återvunnet material. Då kan de erbjuda en produkt med ett lågt klimatavtryck samtidigt som de undviker användning av jungfruliga råvaror, säger Fredrik Pettersson.

 

Under 2021 tog Stena Recycling de första stegen mot att ansluta sig till Science Based Targets, ett globalt initiativ som syftar till att stötta företag att sätta mål som begränsar uppvärmningen av jorden till 1,5 grader. Stena Recycling Sverige har två klimatmål. Inom den egna verksamheten (scope 1 och 2) ska de absoluta utsläppen minska med 70 procent till 2030, jämfört med 2020. För den övriga värdekedjan (scope 3), som står för 85 procent av utsläppen, ska de absoluta utsläppen minska med 30 procent under samma period.

 

-       Vi vill agera ansvarsfullt genom ett hållbart företagande och verka för långsiktig hållbar utveckling. Vårt första egna klimatbokslut är ett led i detta som ökar möjligheterna till transparens och tydlighet, säger Fredrik Pettersson.

 

Till klimatbokslutet 2021 

 

Kontakt
Åsa Ahlgren Berndtson, Kommunikationschef Stena Recycling Sverige tel 010-445 2036

 

Stena Recycling är Sveriges ledande återvinningsbolag och en helhetspartner för att utveckla hållbara cirkulära lösningar inom alla typer av verksamheter. Med 1 700 engagerade medarbetare och 90 anläggningar över hela landet skapar vi långsiktiga lösningar varje dag för såväl kunder som för samhället i stort.
www.stenarecycling.se

Dela denna sida