Stena Recycling växer i Västerbotten

2021-02-04

Stena_Recycling_Pressbild_CompQual80.jpg

Stena Recycling AB har tecknat avtal om förvärv av återvinningsverksamheten inom Allmiljö AB i Skellefteå och Umeå. Förvärvet är viktigt för Stena Recyclings fortsatta tillväxt i Västerbotten, både utifrån medarbetarnas kompetens inom flera områden liksom den starka marknadsposition som bolaget byggt upp under många år. 

Allmiljös anläggning i Umeå är också en viktig del i affären då Stena Recycling behöver flytta bolagets pappersanläggning som nu finns i Umeå hamnområde.Avtalet undertecknades den 1 februari. Den 1 mars sker övergången till Stena Recycling för Allmiljös medarbetare inom återvinningsverksamheten.

– Vi ser fram emot att välkomna Allmiljös medarbetare som tillsammans med Stena Recyclings verksamheter kommer att skapa starka team med hög kompetens. Gemensamt kommer vi att kunna erbjuda befintliga och nya kunder fler värdeskapande och hållbara återvinningslösningar, säger Fredrik Pettersson VD Stena Recycling.

Allmiljö är en del av Kaj Johansson Gruppen där man bedrivit verksamhet inom återvinning under många år. Kunder finns exempelvis inom segmenten bygg, rivning samt industrin vilket är ett bra komplement till Stena Recyclings nuvarande erbjudande.

– Hållbara och säkra transporter har alltid varit en viktig del i Allmiljös verksamhet och vi kan nu genom affären med Stena Recycling sätta ytterligare fokus på transporttjänster och logistiklösningar. Vi har sedan tidigare ett gott samarbete med Stena, som vi nu gemensamt kommer att utveckla vidare, säger Stefan Johansson VD Allmiljö.

Dela denna sida