Stena Recycling vidtar åtgärder med anledning av Coronaviruset

2020-03-27

Mot bakgrund av den marknadssituation som råder, där stora delar av det svenska näringslivet gör kraftfulla neddragningar och osäkerheten är stor, vidtar Stena Recycling åtgärder för att anpassa verksamheten.

Som Nordens ledande återvinningsföretag har Stena Recycling merparten av svenskt näringsliv som kunder. När nu dessa samarbetspartners påverkas starkt av Covid19 med nedstängning av produktion som följd får det inverkan på Stena Recyclings verksamhet, både direkt och indirekt. Bolaget har därför lagt ett varsel om uppsägningar samtidigt som också korttidspermittering införs.

– Det här är ett tungt och tråkigt besked att ge till våra medarbetare. Att varsla om uppsägningar är en drastisk åtgärd men nödvändig i den situationen som vi befinner oss i. Vår absoluta målsättning är att inte genomföra fler uppsägningar än vad situationen kräver, säger Fredrik Pettersson VD Stena Recycling.

Varslet berör 525 tjänster och fackliga förhandlingar inleds inom kort.

Dela denna sida