Stena Recyclings och Alfa Lavals banbrytande hållbarhetssatsning startar i Norden

2021-06-22

HEX Ronneby_CompQual80.jpg

I april 2021 tillkännagav Stena Recycling (https://www.stenarecycling.se/nyheter/alfa-laval-startar-banbrytande-och-hallbar-atervinning-av-varmevaxlare/) ett nytt partnerskap med Alfa Laval för att introducera en banbrytande affärsmodell för att öka cirkulariteten i leveranskedjan för värmeväxlare. Samarbetet är inspirerat av Circular Initiative, en affärsdriven samarbetsarena inom cirkularitet under ledning av Stena Recycling. Med titeln "Re-Made to matter" kommer det nya initiativet att göra det möjligt att uppgradera till en mer energieffektiv värmeväxlare och få återbäring för den gamla, som sedan kommer att återvinnas. De två företagen kan nu avslöja att utbytesprogrammet lanseras i Sverige i denna vecka, och att fler marknader kommer att ansluta inom kort.

– Det här är en win-win-win för våra kunder, samhälle och miljö, säger Fredrik Ekström, Affärsområdeschef Brazed & Fusion Bonded Heat Exchangers, Energy Division på Alfa Laval. Med en återbäring som incitament för att uppgradera till modernare, effektivare plattvärmeväxlare kan företag kraftigt minska sin energiförbrukning. I ett exempel beräknade vi att ett utbyte av en 20-årig värmeväxlare skulle leda till totala årliga energibesparingar på upp till 83 000 kWh. Utöver förbättrade långsiktiga kostnader innebär detta en betydande minskning av koldioxidutsläppen.


– Och det här är egentligen bara början på hållbarhetsförbättringarna, fortsätter Fredrik Pettersson, vd för Stena Recycling Sverige. När vi får den returnerade värmeväxlaren från kunden startar vi processen för att återvinna metaller och återinföra dem i råvarukedjan, vilket ger miljövinster genom att minska efterfrågan på jungfruliga material. Genom att arbeta tillsammans på detta sätt kan vi hjälpa till att skapa ett verkligt effektivt cirkulärt tillvägagångssätt för denna bransch.


En unik branschmodell


För att göra dessa hållbarhetsfördelar möjliga har Alfa Laval och Stena Recycling utvecklat en helt ny affärsmodell för VVS-branschen. Förutom att bidra till att uppnå utfasning av fossila bränslen genom ökad energieffektivitet har programmet också utformats för att påskynda övergången från en linjär försörjningskedja till en hållbar, cirkulär sådan.


– I den traditionella linjära försörjningskedjan representerar slutet på en värmeväxlares livscykel också slutet för de värdefulla naturresurser som den består av, förklarar Fredrik Ekström. Med det här programmet kan våra partners på Stena Recycling återvinna upp till 100% av metallerna från kundernas gamla värmeväxlare, vilket minimerar användningen av jungfruliga material som behövs för tillverkning av våra nya värmeväxlare.


Processen fungerar på följande sätt:  • Potentiella kunder besöker Alfa Lavals webbplats, där ett nytt, enkelt onlineverktyg ger en rekommendation om en värmeväxlaruppgradering baserad på deras nuvarande modell

  • Kunden får en förskottsåterbäring, motsvarande återvinningsvärdet för sin gamla värmeväxlare

  • Den gamla värmeväxlaren skickas till Stena Recycling, där metallerna återvinns

  • Det återvunna materialet återförädlas och kommer in i leveranskedjan igen för att potentiellt bli en ny, energieffektiv värmeväxlare


Re-Made to matter börjar på hemmamarknaden


För att lyfta fram utbytesprogrammets många fördelar har Alfa Laval och Stena Recycling lanserat initiativet under rubriken "Re-Made to matter". Det första landet där kunderna kommer att kunna delta är Sverige, där båda parter är baserade.


– Alfa Laval och Stena Recycling är två av de ledande innovatörerna inom våra respektive områden och våra organisationer har djupa rötter i Sverige, tillägger Fredrik Ekström. Vi är mycket glada över att lansera 'Re-Made to matter' här hemma. Vi ser fram emot att visa kunderna både här och i slutändan också övriga delar av världen kraften i vår kombinerade expertis och passion för hållbarhet. Detta är inte bara ett första stort steg mot cirkularitet inom värme och kyla, det är också ett stort steg för att ta itu med klimatförändringarna i vår bransch och stödja Alfa Lavals mål att bli koldioxidneutralt senast 2030.


Resten av Norden kommer inom kort att ansluta sig till Sverige och delta i utbytesprogrammet, och planer pågår för att introducera programmet på andra marknader under året.

För att lära dig mer om och partnerskapet och Re-Made to matter programmet, besök www.alfalaval.se/remade eller www.stenarecycling.se/kampanj/re-made-to-matter/För ytterligare information, vänligen kontakta:


Therese Tonning, marknadskommunikationschef

Affärsenhet Brazed & Fusion Bonded Heat Exchangers, Energy Division, Alfa Laval

Telefon: +46 46 36 72 09

E-post: therese.tonning@alfalaval.com


Kort om Alfa Laval


Alfa Laval är inriktat på områdena energi, marin, livsmedel och vatten. Bolagets världsledande expertis, produkter och service är viktiga framgångsfaktorer för ett brett spektrum av kunder i ett 100-tal länder. Genom att optimera deras processer, skapa ansvarsfull tillväxt och ligga i spetsen för teknikutvecklingen hjälper vi dem att uppnå såväl sina affärs- som hållbarhetsmål.


Alfa Lavals innovativa teknologier används för att rena, förädla och återanvända material och naturresurser. De bidrar till förbättrad energieffektivitet och värmeåtervinning, effektiviserad vattenrening samt minskade utsläpp. Vår ständiga drivkraft är att bidra till en positiv utveckling för våra kunder, likaväl som för oss människor och vår planet. Vi gör världen bättre, varje dag.


Alfa Laval har cirka 16 700 anställda och hade 2020 en omsättning på cirka 41,5 miljarder kronor. Bolaget är noterat på Nasdaq OMX.
Dela denna sida