Stena Circular Economy Award

2017-04-11

1280x400_circular-award_CompQual80.jpg

Dags att söka vårt stipendium i cirkulär ekonomi igen! Nu öppnar vi upp för nya ansökningar - sista ansökningsdag är tisdagen 2 maj - så om du är lärare till en elev som har förutsättningar att göra samhället mer hållbart och som förtjänar extra uppmuntran är du varmt välkommen med din nominering!

Förra året fick 18 gymnasieeever som andra kull motta Stena Circular Economy Award.

Elever från alla gymnasieprogram kan nomineras. Så sätt din skola på kartan och nominera dina elever!

Så här säger några av de tidigare stipendiaterna:

”När jag fick höra att jag var stipendiat kände jag mig oerhört rörd och otroligt tacksam. Det kändes riktigt bra att bli upplyft för sådant jag gillar och jobbar hårt för. Detta har självklart fått mig att fortsätta vara engagerad..”

Rebecca Rapp, fd elev på Strömbackaskolan i Piteå, studerar till civilingenjör inriktning naturteknik vid Luleå Universitet.

”Stipendiet gav mig uppmuntran till att fortsätta engagera mig i det jag brinner för och att jag kanske faktiskt för och kan föra de frågorna på ett bra sätt. Jag håller just nu på att avsluta 6 månaders volontärsutbyte i Colombia, vilket är hållbar utveckling men med fokus på det sociala mer än det miljömässiga. Dock intresserar jag mig för och tar del av lokala miljöfrågor här. Jag läser dessutom för tillfället en distanskurs i Hållbar Utveckling på Uppsala Universitet."

Fredrika Andersson, fd Vasaskolan Gävle, volontärarbetare i Colombia.

Stipendiet består av ett ekonomiskt bidrag och delas ut till gymnasieelever som förtjänar en "hållbarhetsuppmuntran". Det kan till exempel röra sig om någon som är engagerad i lokala hållbarhetsfrågor, som påverkat skolans miljöarbete eller har idéer kring en miljöanpassad produkt.

Ansökan görs av elevens lärare (alternativt av lokalordförande i förening med koppling till hållbarhet där eleven är medlem). Sista ansökningsdag är den 2 maj 2017 och du söker genom att klicka på länken nedan. Välkommen att söka!

Samverkan är grunden i cirkulär ekonomi

Våra livsstilsval påverkar i högsta grad hur världen ser ut i framtiden. Många naturresurser är begränsade och för att inte begränsa möjligheterna för framtida generationer måste vi hushålla med dem bättre.
Cirkulär ekonomi är ett begrepp för modeller inom företag eller samhället i stort där fokus ligger på att skapa slutna kretslopp. Idéerna bakom cirkulär ekonomi har hämtats från naturens egna kretslopp där resurserna används mycket effektivare än i våra traditionella affärs- och samhällsmodeller. En cirkulär ekonomi strävar efter att minimera avfallsproduktionen och att det avfall som ändå uppstår ska nyttjas som en resurs.

För att en cirkulär ekonomi ska bli verklighet behöver samhället knyta ihop miljömässigt, ekonomiskt och socialt ansvarstagande. Den som tilldelas stipendiet vill vara med i omställningen till en cirkulär ekonomi. Kanske har hon eller han idéer kring en miljöriktig produkt, en lönsam affärsmodell eller effektiv kunskapsöverföring? I en cirkulär ekonomi samverkar alla discipliner!

Cirkulär ekonomi högprioriterat

I mars månad 2017 presenterades utredningen ”Cirkulär Ekonomi” för Miljöministern.

Bland förslagen i utredningens betänkande finns:

  • Nationell samverkan och att inrätta en delegation för cirkulär ekonomi
  • "Hyberavdrag": skattereduktion för att hyr-, begagnat- och reparationstjänster
  • Ökad tillgängligeten till bilpooler
  • Insatser för att underlätta för hushållen att förebygga avfall

Avfall är inte ett problem - tvärtom!

Återvinning är en viktig del i den cirkulära ekonomin. På Stena har vi återvunnit samhällets avfall och restprodukter sedan 1939. Vi är medvetna om att alla resurser har en livscykel och hos oss är inte avfall ett problem. Det är i själva verket en av de viktigaste resurserna i en tid när råmaterial, energi, ren luft och rent vatten börjar bli bristvaror. På våra återvinningsanläggningar tar vi emot och bearbetar restprodukter och sekundära resurser så att de kan återföras till samhället och bli nya produkter. Det är själva kärnan i vår affär!
Klicka på bilden längst ned så kan du läsa mer om hur vi på Stena återvinner olika materialslag samt på vilket sätt några av våra innovativa lösningar gör skillnad.

Nya sätt att ta tillvara samhällets resurser

Inom koncernen satsar vi på forsknings- och utvecklingsprojekt som går ut på att finna nya, resurseffektiva sätt att ta hand om samhällets restprodukter och sekundära resurser. Till exempel vill vi materialåtervinna mycket av det avfall som idag energiåtervinns eller läggs på deponi. Magneter från hårddiskar och bilinredningsmaterial är några exempel. Om dem och andra forskningsprojekt kan du läsa nedan.

Om stipendiet

Christer Forsgren, Miljö & Teknikchef
christer.forsgren@stenametall.se

Tekniska frågor rörande ansökan
award@stenametall.se

Dela denna sida

Anmälan

Stena Circular Economy Award delas ut till elever som visat ett engagemang och kunnande som ger förutsättningar för att verka för ett mer hållbart samhälle.

Anmäl er här!