Stipendium för exjobb som ger färre transporter

2020-06-05

STME_0133_material_CompQual80.jpg

Många industrier skulle ha stor nytta av ett system som automatiskt kan mäta volymen på material som förvaras i högar – inte minst återvinningsindustrin. Nu får Halmstadstudenterna Anton Larsson och Jannick Mikkelsen Stena Recyclings stipendium för sitt examensarbete om just en sådan lösning.

– Jag tycker det här är väldigt roligt och jag känner en stor ära att få ta emot stipendiet. Det är verkligen kul att man har varit med att utveckla en idé som Stena Recycling faktiskt kan ha nytta av, säger Jannick Mikkelsen.

Överallt där stora volymer material hanteras finns behovet att veta hur stora volymerna faktiskt är – och hur de förändras under processens gång. Det är värdefull information för styrningen av verksamheten.

Hanteringen av material på en återvinningsanläggning är ett bra exempel. Här förvaras stora mängder material i olika stadier i större förvaringsfack. Hjullastare används för att tömma och fylla på facken efter behov. Vanligtvis är det maskinföraren själv som håller koll på volymen i de olika facken.

– Med ett automatiskt system som löpande mäter volymen kan transporterna minskas avsevärt. Färre körningar betyder både reducerat koldioxidutsläpp och mindre risk för olyckor och arbetsskador på anläggningen. Genom att mäta volymen i realtid kan du också driva din process effektivare, säger Jannick Mikkelsen.

Han och kurskamraten Anton Larsson har under våren utvärderat olika kombinationer av sensorer och programvaror för att se vad som faktiskt kan fungera i verkligheten. Arbetet har gjorts som ett examensarbete vid Högskolan i Halmstad.

– Det är en tuff miljö på en återvinningsanläggning, med damm, fukt och vibrationer. Det krävs att man använder robust och tålig teknik. Men vi har kommit fram till att det är fullt genomförbart, säger Anton Larsson.

studenter_CompQual80.jpg
Anton Larsson och Jannick Mikkelsen

 

Fredrik Pettersson, VD på Stena Recycling, ser examensarbetet som en bra och intressant grund att bygga vidare på med målet att få fram ett system som fungerar i praktiken.

– Vi jobbar sedan flera år med att hitta smarta lösningar som kan automatisera och effektivisera våra processer. Jannick och Anton har gjort en gedigen genomgång med tester och analyser som vi definitivt kan ha nytta av. Alla initiativ som bidrar till en mer hållbar resurshantering är varmt välkomna. På Stena Nordic Recycling Center i Halmstad har vi dessutom en bra samarbetsarena i vårt innovationscenter Stena Recycling Lab, där vi testar och utvecklar nya tekniska innovationer såväl själva som med externa parter, säger han.

Stena Recycling inledde 2019 ett långsiktigt samarbete med Högskolan i Halmstad. Samarbetet syftar till att stärka såväl lärosätets attraktivitet som Stena Recyclings konkurrenskraft. Genom samverkan skapas synergier mellan utbildning, forskning och innovation där Stena Recycling får tillgång till studenter samt forskares kunskaper och Högskolan knyter en långsiktig kontakt med Sveriges ledande återvinningsbolag.

En del i samarbetet är det stipendium som Stena Recycling delar ut årligen till studenter vars examensarbete handlar om innovativa lösningar inom återvinning med fokus på hållbar resurshantering.

Automatic Monitoring of Bins – hela motiveringen till utdelningen av stipendiet

Dagens återvinningsanläggningar tenderar att bli allt större både i förhållande till mängden material som hanteras och de ytor som dessa processer kräver. För att på bästa sätt minimera onödiga transporter på en anläggning, liksom effektivisera bearbetning, krävs allt fler automatiska lösningar. Med ett system som kontinuerligt läser av mängden material som är placerad på olika ställen och som skickar information till maskinförarna effektiviseras den interna logistiken och skapar en mer hållbar resurshantering. Detta examensarbete visar att det går att bygga ett sådant system för att planera och optimera varje transportrörelse. En vinst ur många perspektiv för Stena Recycling – arbetsmiljö, miljö och ekonomi – och något som vi ser mycket positivt på.

Dela denna sida