Sweden Re:Imagined- Skräpplockning på land och i havet

2022-07-07

Toppbanner_Stena_skräpsamlardag_1200_CompQual80.jpg

Vatten är en av de mest värdefulla naturresurserna och en avgörande del för det gemensamma ekosystemet.

– Sverige är fullt av material som vi inte tar hand om och till och med dumpar i våra hav eller lämnar i naturen. Våra svenska vatten kan vid en första anblick se ut att må bra, men vi ser inte det som finns under ytan. På havs- och sjöbotten döljer sig saker som inte hör hemma där och som är skadligt för havsmiljö och djurliv. Vi är stolta över att vi tillsammans med våra partners kan bidra till att lyfta perspektiven, säger Stefan Rahm, vd på KSSS.

Vid projektet Sweden Re:Imagineds skräpplockardag, den 13 juni, deltog sju dykare och cirka 50 volontärer från Coca Cola, Stena Recycling, KSSS och Håll Sverige Rent i ett lyckat event. På två timmar fick man ihop 7 ton avfall motsvarande 14 stora säckar med bland annat tre tv-apparater, en videoapparat, två dammsugare, två stereoapparater, bordsfläkt, sparkcyklar, batterier och 50 däck.

Det insamlade materialet som hämtades upp från botten och i närmiljön utgör grunden till en fysisk konstinstallation som illustrerar de långsiktiga problemen med nedskräpning, men också vilka möjligheter som finns om materialet tas tillvara på rätt sätt.

Sweden Re:Imagined är ett viktigt samarbetsprojekt och har som huvudsakligt syfte att utmana bilden av vad skräp är. Om vi tillsammans kan förändra hur vi förhåller oss till skräp och säkerställer att det efter användning återanvänds eller återvinns kan vi göra skillnad på riktigt. Vi måste alla bidra till att ändra vårt sätt att konsumera, förebygga nedskräpning och utmana tanken om skräp och i stället se det som en råvara, säger Melker Cullin, verksamhetschef, Stena Recycling.

600x300_skräpsamlardag_4_CompQual80.jpg


Sweden Re:Imagined
är ett omfattande projekt mellan KSSS, Stena Recycling och Coca-Cola i Sverige i samarbete med Håll Sverige Rent, Rena Mälaren, Kungliga Djurgårdens Intressenter och Kungliga Djurgårdens förvaltning. Förhoppningen är att projektet kommer att på olika sätt verka för att förändra synen på skräp där vi inte ser en använd produkt som skräp, utan råvara som kan få ett nytt liv genom antingen återanvändning eller återvinning.

konstverk_CompQual80.jpg

– Vi har alla en ambition om att minska materialåtgång, återanvända och återvinna, för att möjliggöra Re:Imagined – helt enkelt öka svenskarnas medvetenhet och gemensamt återskapa ett nytt perspektiv på hur vi fortsätter leda vägen i Sverige. Tillsammans är enda vägen framåt, säger Lisa Wahlström, kommunikations- och hållbarhetsdirektör, Coca-Cola Europacific Partners Sverige.

För mer information, vänligen kontakta:
Stefan Rahm, klubbdirektör hos KSSS

stefan@ksss.se

+46 70 180 85 57

Melker Cullin, verksamhetschef på Stena Recycling

Melker.Cullin@stenarecycling.se

+46 10-445 81 39

Rebecca Gertsson, kommunikationschef på Coca-Cola Europacific Partners Sverige
rgertsson@ccep.com
+46 73 055 35 98

Loggor_4_CompQual80.jpg

Dela denna sida