Tillsammans för en hållbar framtid

2016-05-02

1280x400_it-starts-here_CompQual80.jpg

Att återvinna råvaror istället för att utvinna nya ur skogar och gruvor kräver avsevärt mindre energi, vilket ger betydligt mindre koldioxidutsläpp. Under 2015 kunde Stena Recyclings återvinningsverksamhet bidra till att motsvarande tre miljoner ton koldioxidutsläpp kunde undvikas. Det och mycket mer om bolagets hållbarhetsarbete går att läsa om i Hållbarhetsredovisningen för 2015.

I ett samhälle på väg mot en cirkulär ekonomi har den industriella återvinningen, som är Stena Recyclings kärnverksamhet, en stor betydelse. Stora mängder restmaterial ska tas om hand varje dag, förädlas till nya råvaror för att bli nya produkter med en design som gör dem enkla att återvinna på nytt i framtiden. Stena Recycling skapar här värde i hela kedjan, från produktdesign och tillverkning till återvinning och leverans av råvaror.

Det som många ser som slutet på en livscykel är för Stena Recycling början på något nytt. I bolagets Hållbarhetsredovisning för 2015 finns många fina exempel på hållbara lösningar som medfört att 2,7 miljoner ton uttjänt material på nytt är tillbaka i återvinningskedjan och merparten har förädlats till kvalitetsråvaror.

- Stena Recycling är experten på materialåtervinning. Där andra ser avfall, ser vi värdefulla resurser och möjligheter som vi utvecklar tillsammans med våra kunder, säger Cecilia Våg, Hållbarhetschef Stena Recycling.

Återvinningen sker på 80 anläggningar runt om i Sverige och det handlar om allt från att tömma den lilla butikens kärl för wellpapp och mjukplast, till att serva den stora industrin med specialanpassade lösningar för stora mängder material.

- Förändringsförmågan är avgörande för oss ur ett hållbarhetsperspektiv. 2015 präglades av stora svängningar på marknaden och vår förmåga att anpassa oss och samtidigt stötta våra kunder i förändring är avgörande. Samtidigt förflyttar vi oss också djupare in i kunderans värdekedjor och hjälps åt att driva hållbarhetsarbetet framåt, säger Staffan Persson VD Stena Recycling.

 

För frågor och/eller beställning av Stena Recyclings Hållbarhetsredovisning 2015, kontakta Cecilia Våg.

Dela denna sida