Från skrotpionjär till återvinningpartner

1280x400_historia_CompQual80.jpg

I november 1939 startade 23-årige Sten Allan Olsson sin verksamhet Handelsbolaget Sten A Olsson Metallprodukter. Från ett litet kontor i Göteborg handlade han med järn- och metallskrot, lump och rågummi. Det andra bara såg som skräp, såg han som affärsmöjligheter. Denna anda lever kvar hos oss än i dag.

Första skrotfilialen för bearbetning av material

Verksamheten utvecklades successivt. 1946 köptes det första egna fartyget och nio år senare öppnades den första egna filialen i området Tingstad på Hisingen i Göteborg för att öka insamlingen av skrot och för att kunna bearbeta det. Där bedrivs verksamhet även i dag.

Stena Recycling bildas

1972 delades verksamheten upp i två bolag: Stena Metall och Stena Line. Under de kommande decennierna växte verksamheten kraftigt, bland annat genom bolagsförvärv. 1999 köptes Gotthard Nilsson-gruppen, vilket fördubblade verksamheten på den svenska marknaden. Åtta år senare fusionerades fyra bolag till ett – Stena Recycling AB. Genom att kombinera bredd med specialistkompetens har vi sedan dess drivit utvecklingen av innovativa återvinningslösningar för metall, järn, plast, papper, farligt avfall – och andra tänkbara material.

Lokalt förankrad internationell aktör

Mycket har hänt sedan 1939, men mycket är också sig likt. Vi har i dag ett stort och ständigt växande utbud av återvinningstjänster. Samtidigt ägs vi fortfarande av familjen Olsson, har vår bas i Göteborg och vårt sätt att göra affärer präglas alltjämt av den entreprenörsanda och det affärsmannaskap som Sten A Olsson la grunden till för drygt 70 år sedan.

 

Dela denna sida