Kultur

1280x400_kultur_CompQual80.jpg

Vår företagskultur präglas av stor innovationskraft, nyfikenhet och ambition att driva utvecklingen i branschen. Vi är aldrig riktigt nöjda och slår oss inte till ro, utan jobbar kontinuerligt med att utveckla lösningar som möter dagens och förväntade behov i framtiden.

Engagemang och samarbete

Vi tror på handlingskraften hos varje medarbetare. Hos oss uppmuntras alla, oavsett vilka arbetsuppgifter de har, att ta egna initiativ och tillsammans med dig komma fram till hur just ditt företags återvinningslösning ska se ut. Vi tror också på styrkan i samarbete. Genom att samarbeta kan stora som små steg tas framåt och tänja på gränserna för vad som är möjligt inom återvinning. Tillsammans gör vi skillnad och skapar nya värden.

Så här är det att jobba med oss

Hur vi är och agerar genomsyras av våra tre kärnvärden:

Enkelt

  • Nära och tillgängliga
  • Utvecklar lösningar utifrån dina behov
  • Obyråkratiska med korta beslutsvägar

Tryggt

  • Långsiktiga partnerskap
  • Säkra, resurseffektiva och hållbara lösningar
  • Erfarenhet och specialistkompetens

Utvecklande

  • Skapar värde genom innovation, miljönytta och kompetensutveckling
  • Proaktivta med att skapa nya lösningar
  • Nytänkande och ständiga förbättringar i fokus
Dela denna sida