Ledning

Stena Recyclings ledningsgrupp:

Kristofer Sundsgård, VD, 010-445 7161

Anders Fagerström, Operativ Chef Regioner, 010-445 2130

Johan Tegbring, Operativ Chef Produktion, 010-445 7143

Martin Leander, Chef Affärsområde Produkter, 010-445 2091

Tony Gustafsson, Finansdirektör, 010-445 8062

Mattias Nilsson,  Chef Sälj & Marknad, 010-445 8503

Sara Backelin, Chef HR & Strategiska funktioner, 010-445 2219

  • Dela denna sida