Ledning

1280x400_ledning-stång_CompQual80.jpg

Stena Recyclings ledningsgrupp:

Fredrik Pettersson, VD

Clas Hultqvist, Operativ Chef Regioner

Johan Tegbring, Operativ Chef Produktion

Sara Backelin, Chef HR & Strategiska funktioner

Martin Leander, Chef Affärsområde Produkter

Tony Gustafsson, Finansdirektör

Mattias Nilsson,  Chef Sälj & Marknad

Dela denna sida