Säkerhet

1280x400_Sakerhet.jpg

Säkerhet är ett prioriterat område hos oss. Vi bedriver ett ständigt pågående och långsiktigt arbete för att åstadkomma en så hög säkerhet som möjligt både på våra egna anläggningar och i din materialhantering.

Allas agerande spelar roll för säkerheten

Hanteringen av tre miljoner ton resurser och farligt avfall varje år ställer höga krav på säkerheten – på våra egna anläggningar såväl som ute hos våra kunder. Att hantera risker på bästa sätt är också en central del av vårt erbjudande.

En olycka sker inte, den förorsakas. Det betyder att alla olyckor kan förhindras genom riskanalys, preventiva åtgärder och genom att varje medarbetare agerar på ett riskmedvetet och säkert sätt i varje situation. Detta är utgångspunkten i vår vision ”ett Stena Recycling utan olyckor” som ligger till grund för vårt systematiska säkerhetsarbete.

Kunskap ger bättre avfallshantering

I våra lösningar erbjuder vi en rad tjänster som bidrar till ökad säkerhet hos kunderna. Med säkerhetsrådgivning, utbildningar i hantering av farligt gods och farligt avfall, miljöutbildningar och annan rådgivning bidrar vi till kundernas säkerhetsarbete.

 

Dela denna sida