Stena Nordic Recycling Center

En gamechanger inom återvinning

På Stena Nordic Recycling tar vi hand om det som är svårast att återvinna, och gör det på ett bättre och effektivare sätt än någonsin tidigare. Resurser som tidigare gick förlorade kan nu tas tillvara och användas i nya produkter, eller som energikälla i energiintensiv industri. Tack vare de stora mängder råvaror som återförs till industrin är anläggningen en viktig kugge i den cirkulära ekonomin och bidrar till att göra samhället mer hållbart. Återvinningen bidrar också till att stora mängder koldioxidutsläpp sparas.

I en strid ström matas komplexa produkter från såväl hushåll som industrier in i anläggningen. Det handlar om allt från datorer, telefoner och tv-apparater till cyklar, bilar och lastfordon. Den gemensamma nämnaren är att produkterna består av många olika material – som ställer stora krav på återvinnaren.

Materialen bearbetas genom en serie tekniskt avancerade återvinningsprocesser. Allt sker i hög hastighet, med största noggrannhet. Slutresultatet när kvarnar, magneter, siktar och sensorer har gjort sitt jobb är en mängd olika råvaror som levereras tillbaka till industrin i Sverige och övriga världen.

Det gör Stena Nordic Recycling Center till en Gamechanger inom återvinning.

  

mindre avfall

En utmaning med återvinning av bilar och andra komplexa produkter är att det alltid blir ett avfall kvar som måste läggas på deponi. Våra processer på Stena Nordic Recycling Center minskar andelen avfall som hamnar på deponi till hälften jämfört med tidigare.

 

ÅTERVINNINSNAV

Placeringen av Stena Nordic Recycling Center i Halmstad är ingen tillfällighet. Tillgången till ett effektivt vägnät, goda tågförbindelser och Halmstads hamn ger optimala förutsättningar för både in- och uttransporter av material. Med flera olika processer på samma plats sparas också transporter – och därmed koldioxidutsläpp.

 

SAMARBETEN

Genom samarbeten med kunder, universitet, leverantörer och andra partners utvecklas och kompletteras tekniken i Stena Nordic Recycling Center löpande. Hela tiden med målsättningen att utvinna mer resurser och skapa fler hållbara värden för kunder och samhället i stort.

 

STENA RECYCLING LAB

På Stena Nordic Recycling Center finns vårt kunskapscenter och vår testarena för ny återvinningsteknik och utveckling av nya produkter – Stena Recycling Lab. Här erbjuder vi en fysisk testarena för entreprenörer, forskare och studenter. Visionen är att fungera som katalysator för innovation och utveckling för att uppnå kortare innovationscykler för ny teknik och nya produkter och tjänster.

  

Huvudprocesser i Stena Nordic Recycling Center

Dela denna sida

KONTAKT

Åsa Ahlgren Berndtson
Kommunikationschef
Skicka e-post
Tel: 010-445 2036


 


FAKTA

  • Hela fastigheten är på 433 000 kvadratmeter. Lika stort som 80 fotbollsplaner.
  • Den största produktionshallen är 300 meter lång.
  • Återvinningsprocesserna består av beprövad teknik kombinerad med nya innovationer.
  • Vår nya process för ädelmetallåtervinning ur elektronik blir den största i Europa. Beprövad teknik kombineras med avancerad sensorteknik.
  • Tillgången till exporthamn, järnvägstransporter och det centrala läget i Norden gör Halmstad till en utmärkt placering för ett industriellt återvinningsnav för hela norra Europa.

 

Stena Nordic Recycling Center är koncernens största industriella satsning någonsin.