Stena Nordic Recycling Center

Stena Nordic Recycling Center är Stena Metallkoncernens största investering, här tas återvinning till en helt ny nivå.

Installationen av ny teknik och nya processer sker i etapper under ett antal år utanför Halmstad i sydvästra Sverige. Här samlas flera av återvinningsprocesserna i samma anläggning vilket minimerar transportbehovet och gör det möjligt att öka materialåtervinningen markant.

I ett hållbart samhälle behöver vi bli bättre på att använda uttjänta bilar, elektronik och andra produkter som råvaruresurs för morgondagens produkter. Därför genomförs nu den största produktionsinvesteringen hittills inom Stena Metallkoncernen – just för att kunna återvinna mer råvaror, inte minst ur bilar och elektronik. Med modern teknik lyfts återvinningen till en helt ny nivå.

Mer återvinns – mindre läggs på deponi

När komplexa produkter, till exempel bilar, återvinns uppstår alltid en svårsorterad rest, en blandning av textilier, gummi, plast och metaller. Detta har tidigare lagts på deponier i stora mängder. Nu har Stena Recycling en lösning på problemet. Med en nyutvecklad automatiserad process kan materialen separeras från varandra och komma till användning. Det handlar i storleksordning om 15 lastbilsflak material varje dag. Ett problemmaterial har blivit ett värde.

Lär vår artikel om hur mer material kan få nytt liv på Stena Nordic Recycling Center.

Svenska Dagbladets Miljöteknikbilaga

95 procent av en bil kan återvinnas

Stena Nordic Recycling Center är vårt svar på nuvarande och framtida krav på en effektiv, miljövänlig och hållbar återvinning. Det innebär bland annat att vi tillsammans med svenska bilmonteringsföretag kan uppnå EU: s krav på 95 procent återvinningsgrad för skrotade bilar, utan att behöva skicka material långt för vidare bearbetning. Detta visar styrkan i svensk återvinning.

Anläggningen

På Stena Nordic Recycling Center bearbetas och förädlas industrisavfall, bilar och elektronik från hela samhället. När den har gått igenom hela återvinningsprocessen har vi cirka 30 olika materialkvaliteter. Med denna teknik kan råvaror levereras direkt till smältverk, gjuterier och andra tillverkare, i Sverige och runt om i världen, där materialet kan leva i nya produkter.

Anläggningen är en resurs för värdeoptimering i resurshantering för kunder i alla nordiska länder. Halmstad erbjuder bra tillgång till ett effektivt vägnät, goda tågförbindelser och Halmstad hamn borgar för ett återvinningsnav med miljöriktiga transporter.

Genom ett utvecklat samarbete med kunder, myndigheter och högskolor ska vi ta till vara alla möjligheter med Stena Nordic Recycling Center.

Välkommen till framtidens återvinning.

  • Dela denna sida