OPTIMERADE TRANSPORTER

1280x400_transport_CompQual80.jpg

Kloka transportlösningar är en viktig del för en avfallshantering som inverkar så lite som möjligt på arbetsplatsen och miljön.

Ofta kan det handla om skräddarsydda lösningar för avfallstransporter både inom verksamheten och vidare till förädling på annan plats. Optimering av transporterna kan ofta bidra till avsevärda besparingar och vi reder ut detta åt er.

Stena Recycling erbjuder ett unikt transportnät och anlitar även beprövade transportörer. Det gör det möjligt att utveckla en lösning som passar just er, oavsett om ni har verksamhet på en eller många platser och är spridda geografiskt.
En bra källsortering och användning av rätt kärl och containrar skapar också en grund för kloka transporter. Detta hjälper vi er gärna med!

Med optimerade transporter ser vi till att dina avfallsresurser inte ligger kvar hos er längre än nödvändigt utan att tumma på effektiviteten.

Dela denna sida