Hitta dolda plastvärden i er produktion

Hanteringen av plast i industrin gömmer en mängd dolda värden som kan frigöras. I denna guide beskrivs tre viktiga steg i ett produktionsperspektiv som gör det lättare att starta arbetet. Med rätt insikter går det att utveckla plasthanteringen, spara tid och pengar samt ta ett viktigt kliv för en både effektivare produktion och mer hållbar bolagsprofil.

Plasten slukar resurser

Hanteringen av plast berör en mängd vägval och kräver olika slags resurser för tillverkande industri. Detta sker genom hela produktionen, i allt från inköps- och designavdelning till montörer och truckförare. I slutänden handlar det om värden i form av inköpskostnader, kostnader för förbränning, nedlagd hanteringstid för medarbetare, sysselsätta arbetsmaskiner och andra resurser. En klok resurshantering av plast genom hela hanteringskedjan ger viktiga framsteg och gör det möjligt att utveckla cirkulära lösningar där värden kan skyddas. På så sätt kan en linjär hantering där plastvärden går förlorade undvikas.

 

Merparten av plast förbränns

Idag förbränns en hög andel av plast utmed livscykeln trots att inköpsvärdet på plast som mest kan motsvara kostnaderna för inköp av koppar, ett högt värderat material och där allt återvinns. Plast är med andra ord ett värdefullt material som till stor del går förlorat senare i hanteringen. Rapporten Ett Värdebeständigt Svenskt Materialsystem visar att enbart i Sverige uppgår inköpsvärdet på plasten som används till 10 miljarder kronor per år. 84% av plasten i emballage, produktionsavfall och kasserade produkter förbränns eller läggs på deponi. Resten materialåtervinns. Det finns därför en stor potential i att omvärdera plasten som resurs och där det finns betydande värden att säkra genom att göra rätt på insidan av er verksamhet.

 

Global buzz om plast – en möjlighet att bli föredöme

Plast är det material som under det senaste året varit det kanske mest omtalade materialet i världen någonsin. Det är som gjort för hållbara, tåliga produkter men fel använt kan det orsaka problem eller innebära att stora mängder material från ändliga resurser blir engångsartiklar och som går förlorade genom exempelvis förbränning. Framsteg i hanteringen kan göra kraftfulla avtryck i er hållbarhetsrapportering och annan kommunikation till era intressenter - och på samma gång bidra till en ny, framväxande marknad av återvunnen plast. Vem vet, kanske går ni själva i tankar om ökad användning av återvunnen plast i era produkter?

Framsteg ger avtryck i en hållbar profil

Guiden visar tre punkter i industriprocessen som är viktiga att analysera. Med fler insikter får ni underlag för rätt beslut om åtgärder som frigör fler värden i hanteringen av plasten genom produktionsprocessen. Låt oss följa plasten baklänges i er process.

 

1. VAD FINNS I AVFALLSBEHÅLLARNA?

Har ni rimliga mängder plastavfall? Varför är det så många sorters plast? Var i produktionen uppstår avfallet och varför blandas plasten som rentav kan omöjliggöra materialåtervinning? Genom en kartläggning av var plastavfallet uppstår skapas utrymmet till förbättringar. Det kan gälla både emballageplast, produktionsspill eller kasserade produkter. En plockanalys av avfallet ger nya insikter om var plasten kommer ifrån. Ofta blandas all plast när det inte finns något beslut att vare sig sortera eller återvinna den. Plast i emballage kan också vara utmärkt att använda flera gånger på grund av sin tålighet.

2. SKA ALL ER EMBALLAGEPLAST IN I PRODUKTIONEN?

Det finns stor vinning i att säkerställa att minimalt med emballage når ut i produktionen. Många större företag tar bort emballage i ett tidigare skede och på ett ställe men det är fortfarande vanligt att onödigt mycket emballageplast hanteras ute i produktionen där det är högt tempo och trångt om utrymme mm.  Så fort det är lite komplicerat är det enkelt att det blir fel och försvårar att ta vara på värden i plasten. Genom att skapa en enklare hantering på ett enhetligt sätt minskas risken att störa produktionen och underlättar materialåtervinning. Ett tydligare fokus på produktion kan då säkras och sparar tid för medarbetarna.

3. VEM TAR BESLUTEN OM PLAST?

Plastflödena in i er verksamhet uppstår både som emballage av olika slag samt som del i komponenter eller annat som ni använder i den löpande produktionen. Hur kravställs plasttyper som når er i emballage och produkter som era leverantörer förser er med? Genom att identifiera vilka hos er som fattar besluten kan ni starta dialogen om vad som är rätt och vilka förändringar som är möjliga. Genom att renodla antalet plaster som ni får eller använder själva i produkter skapas större förutsättningar för att utveckla en återvinning av plast och ersätta förbränning. Genom att anlita experter kan ni få hjälp att hitta rätt i den komplicerade plastvärlden.

 

INTRESSERAD AV UTVECKLA ER HANTERING AV PLAST?

Vill du bli kontaktad av en av våra experter för att diskutera möjligheterna om hur just er hantering av plast kan utvecklas – från val av plaster, produktdesign för återvinning eller hur plast kan hanteras och materialåtervinnas effektivt. 

Genom att du registrerar dig på någon av Stena Metallkoncernens webbplatser samtycker du till att dina uppgifter behandlas såsom beskrivet här.

 

Re-think plastic – Plaståtervinning skapar stora värden

Effektiv plaståtervinning skapar stora värden för er verksamhet. Vi hjälper er att skapa en värdefull resurs av ert plastavfall.

Läs mer

7 utmaningar med plaståtervinning

Plast är en värdefull resurs. Ändå skickas majoriteten av plasten idag till förbränning. Men genom att förstå plastens olika egenskaper kan vi återvinna betydligt mer än vi gör idag och skapa en cirkulär ekonomi även för plast.

Läs mer

Plaståtervinning i förändring

Plast är ett tekniskt avancerat material som kräver hög kompetens genom hela kedjan. Stena Recycling jobbar nära IAC och har lärt känna deras utmaningar.

Läs mer
  • Dela denna sida