Anteckningsskyldighet av farligt avfall

Den 1 augusti 2020 trädde den nya lagen om anteckningsskyldighet för farligt avfall ikraft och utökad anteckningsskyldighet gäller. Alla verksamheter som producerar, transporterar, samlar in, behandlar samt mäklar eller handlar med farligt avfall måste rapportera in antecknade uppgifter om det farliga avfallet till det nya digitala avfallsregistret hos Naturvårdsverket.Sedan 1 januari 2022 tilldöms miljösanktionsavgift om 5000:- för försenad eller utebliven rapport. Vi hjälper dig med din rapportering så du kan vara trygg och säker på att det sker enligt aktuella lagar och krav.

1280x400_SparbarhetFA_CompQual80.jpg

VAD ÄR ANTECKNINGSSKYLDIGHET FÖR FARLIGT AVFALL?

Rapporteringen är ett EU-direktiv som föreskriver att man ska rapportera det farliga avfallet digitalt och Sverige har införlivat detta i den nya avfallsförordningen. Nedan är en intervju med Jan-Erik Andersson som är Affärsområdeschef för Farligt avfall. Han går igenom det som är viktigt för dig som avfallsproducent att känna till och berättar hur vi kommer att hjälpa våra befintliga och blivande kunder med rapportering av farligt avfall.

Vem berörs?

Rapporteringen gäller för alla berörda aktörer i Sverige, oavsett om man producerar, transporterar eller tar emot farligt avfall. Tidigare rapporterade verksamheter med tillståndsplikt för miljöfarlig verksamhet, på olika nivåer. Nu tillkommer även verksamheter som har anmälspliktig miljöfarlig verksamhet.

Därmed kommer det ställas krav på samtliga verksamhetsutövare som genererar farligt avfall att rapportera in i Spårbarhetssystemet. Det som ska rapporteras är bl.a. avfallskod (f.d. ewc-kod), mängd och datum.

Sparbarhet_CompQual80.png

Att tänka på för dig som kund

Från och med november 2020, i samband med att ni gör en beställning till Stena Recycling av hämtning/tömning ska rapportering till Naturvårdsverket ske. Stena Recycling erbjuder att rapportera detta på samma sätt som vi idag tillhandahåller transportdokument. Vi kontrollerar, verifierar samt rapporterar eventuella avvikelser på leveransen som mottagits, samt rapporterar mängd och avfallsslag till Naturvårdsverket.

Genom att låta oss sköta rapporteringen av ert farliga avfall blir det enklare för dig som kund att göra rätt. Vi tar ett helhetsgrepp om hanteringen och dokumentationen, som underlättar din rapportering av farligt avfall – och du kan vara trygg och säker på att det sker enligt Naturvårdsverkets regler för spårbarhet och anteckningsskyldighet.

Viktigt att benämna avfallet rätt

För att rapporteringen till Naturvårdsverket ska bli rätt behöver vi ha rätt uppgifter om ert avfall i vårt system. Då rapporteringen kommer att ske i samband med bokning och i realtid, är det därav av största vikt att ni som avfallsproducent säkerställer att avfallskoderna är rätt. På Riksdagens hemsida finns information kring hur man väljer avfallskod enligt Avfallsförordningen

Om du använder Stena Recyclings kundportal ser du dina avfallskoder under rapporttypen Miljörapport. Vi uppmanar dig som kund att se över era avfallkoder, i kundportalen får ni en tydlig överblick över ert avfall och tillhörande koder. Om du inte har tillgång till kundportalen idag kan du kostnadsfritt skapa ett konto här.

Pilotprojekt

Naturvårdsverket har initierat ett pilotprojekt, där Stena Recycling med flera deltar, med syftet att testa den digitala lösningen, göra olika typer av riskbedömningar och därmed också formulera scenarios som kan inträffa samt definiera vilka åtgärder som krävs och försöka lyfta alla övriga praktiska frågor och utmaningar som kan dyka upp.

FAQ
Dela denna sida

Fullmakt anteckningsskyldighet

Kund (PDF)

Transportör (PDF)

Fullmakt Transport

Fullmakt transportdokument (PDF)

BEHÖVER DU HJÄLP ELLER VILL BLI KUND?

Genom att du registrerar dig på någon av Stena Metallkoncernens webbplatser samtycker du till att dina uppgifter behandlas såsom beskrivet här.