Avveckling av verksamhet

Minimera risker genom miljöriktig hantering av restmaterial och säkra ekonomiska värden i avsättning av materialen. Säkerställ rätt tillstånd för farligt avfall för en miljörättslig hantering. Utmaningarna är många vid avveckling och konkurser - vi är en trygg partner.

Farligt avfall hanteras säkert

Utmaningar NÄR DU avvecklAR verksamhet

Att få kontroll och minska kostnaderna kring en avveckling och konkurs är en utmaning. Miljörelaterade frågor är en allt större del i hanteringen av konkurser än tidigare och det är snårigt inte minst när det gäller miljörättsliga regler och hur farligt avfall ska hanteras. Det är en komplex och svår affär med många olika intressenter som är inblandade.

När en verksamhet avvecklas kan det finnas många avfallsslag kvarlämnade och inom en del områden är hanteringen mycket reglerad, såsom farligt avfall. Det kan behövas lokal kännedom för att finna de bästa lösningarna som både är miljöriktiga och sparar pengar. Ofta krävs även en mängd olika slags kompetenser för att genomföra uppdraget. Att hantera material och produkter, återvinna, återbruka och säkerställa en klok avsättning blir en del av en hållbar lösning i avvecklingen.

Ökade krav på spårbarhet

Inom EU blir det skärpta krav på spårbarhet av farligt avfall de kommande åren – en förändring som påverkar över 20 000 mindre företag som inte tidigare behövt rapportera sitt farliga avfall och även de som rapporterar idag påverkas.

Varje år hanterar vi kring 250 000 ton farligt avfall och har egna produktionsanläggningar och analyslabb. Vår målsättning är att det som går att återvinna ska återvinnas - resten ska destrueras säkert. Detta gör att du som kund kan känna dig trygg med att avfallet hanteras på ett tryggt och säkert sätt. Med oss får du en aktör som ger dig koll på hela kedjan, från projektstart till projektavslut.

Du behöver inte fundera på vilka myndighetskontakter som behöver tas, vilka tillstånd som ska sökas eller vilka dokument som måste redovisas till myndigheterna. Allt görs enligt gällande lagar och regler.

Vi är lokala i vår kontakt med dig som kund och kan snabbt vara på plats och ta hand om avfallet. Vår rikstäckande verksamhet gör att vi alltid kan komplettera med nödvändig kompetens vid behov, som projektledare, tekniska specialister eller kompetens kring bästa avsättning av avfallet.

Dela denna sida