Guide till kundportalen

1920x1080stena_futurum0645 (1)_CompQual80.png

I kundportalen kan du boka tömning, se och analysera avfallsdata samt administrera vilka personer som får tillgång till de olika tjänsterna.

FULL ANVÄNDARGUIDE (PDF)

Dela denna sida