Miljöstationer för farligt avfall

Låt ditt farliga avfall skapa värde. En miljöstation är en enkel, trygg och kostnadseffektiv lösning för ditt farliga avfall. Skåpen innehåller kärl anpassade till olika avfallstyper och är uppmärkta med enkla sorteringsinstruktioner. Vi utformar den med rätt kärl efter dina behov. Det blir lätt att göra rätt. Det sparar tid för ert företag och bidrar till en trivsam, trygg och representativ arbetsmiljö. Detta säkerställer att hanteringen av farligt avfall uppfyller alla lagkrav.

Hantera farligt avfall noggrant

FÖRDELAR MED MILJÖSTATION

 • En miljösäker förvaring för ditt farliga avfall.
 • Skåpet är utrustat med en nödöppning inifrån så att du och din personal ska känna er trygga i alla lägen.
 • Det är lätt att komma åt att lämna avfallet.
 • Skåpet placeras utomhus och frigör yta inomhus.
 • Behållare för aerosoler på utsidan ökar säkerheten.
 • Ventilation uppe och nere som förhindrar ansamling av gaser.
 • Skyltning gör det enkelt att sortera rätt.
 • Invallning förhindrar läckage.
 • Kontroll över flödena genom transportdokument för varje transport.

Smidiga skåp och väggmonterade moduler – vilken miljöstation passar dig?

Våra miljöstationer för förvaring av farligt avfall består av skåp och väggmonterade moduler. Båda varianterna kan utrustas med kärl, behållare och fat för den typen av avfall och de volymer som passar ditt företag. Skåpen kan placeras både inomhus och utomhus.  Väggmodulerna monteras på ett lämpligt ställe inomhus, så att du snabbt och enkelt kan sortera och förvara det farliga avfallet.

DETTA INGÅR I HYRAN

 • Kärl (fat och backar) uppmärkta med sorteringsdekaler
 • Särskild behållare för lysrör
 • Aerosollåda som hängs på utsidan av skåpet
 • Sprinkler som skydd vid eventuell brand
 • Absorbentkit
 • Skyddsglasögon
 • Transportdokument för varje transport

 Som tillval kan du bl a välja:

 • Löstagbar ramp för att enkelt flytta fat
 • Tratt för påfyllnad av bensin och andra lågflampunktiga produkter

 

miljöstation med 2 fat

Bredd: 1 600 mm, höjd: 2 350 mm, djup: 900 mm

Miljöstation för Återvinningstjänster   Miljöstation med 2 fat

 

MILJÖSTATION MED 6 FAT

Bredd: 2 520 mm, höjd: 2 640 mm, djup: 1 900 mm

Miljöstation med säker miljö   Miljöstation med 3 fat

 

MILJÖSTATION vägg

Bredd: 1 200 mm (enkelvägg)
Bredd: 2 400 mm (dubbelvägg)
Höjd: 2 000 mm

Miljöstation FA-vägg

Dela denna sida