Mobil slaggsortering

I mobila sorteringsanläggningar tas restprodukter om hand - som aska, slagg och förorenad jord. Genom sortering kan en stor del av materialet återvinnas, och ofta skapa ett ekonomiskt värde.

mobila sorteringsanläggningar för avfallshantering

TOTALANSVAR FÖR DINA RESTPRODUKTER

I den mobila grundutrustningen ingår en processanläggning för sortering och lastmaskiner för hantering av in- och utgående fraktioner. Stena Separatorn är utvecklad av våra egna tekniker. Vår kunskap om restprodukter och avfallshantering är grunden för tjänsten och gör det möjligt att optimera värdet på det som sorteras.

FLYTTBAR OCH FLEXIBEL

Stena Separatorn är en el- och dieseldriven anläggning för sortering av blandade restprodukter. Anläggningen är CE-märkt. Den är också konstruerad för att separera restprodukter som är svåra att urskilja i rena fraktioner. Utrustningen är flyttbar och separerar järn- och metalldelar från slagg, aska, jord, glas, trä och plaster. Separatorn fungerar hos industrier som exempelvis värmeverk, stålverk, gjuterier, deponier och skrotgårdar. Den kan även användas för sortering av förorenad jord i samband med anläggningsarbeten.

HÖGRE ÅTERVINNINGSGRAD

Med Stena Separatorn ökar återvinningsgraden, utan att ta kraft och fokus från din verksamhet. Vi ansvarar för separationsprocessen på plats hos dig och hjälper till med tillståndsansökningar för enstaka och tillfälliga behandlingar. Stena Separatorn leder till minskad deponi och ökad återvinningsgrad av restprodukter. Bland annat kan rester från förbränningsanläggningar delas upp i slaggrus för vägbyggnation samt metaller för återvinning.

Dela denna sida