Outsourcing av intern avfallshantering

Genom att låta oss sköta hela eller delar av din avfallshantering frigör du tid och kan fokusera mer på din kärnverksamhet. Tillsammans med dig och dina kollegor skapar vi en avfallshantering som passar just ditt företag – och som kan justeras om din verksamhet förändras.

Vill du veta mer? Vi hjälper dig ta fram rätt lösning för just din verksamhet.

Kontakta oss

avfallshantering som passar ditt behov

Kapacitet att ta hand om allt

Vi tar hand om allt som rör din avfallshantering och övertar ägande och drift av utrustning och kärl som exempelvis komprimatorer, indunstare, destruktionsmaskiner och containers. Vi har personal på plats som övervakar återvinningstationerna och sorterar, klassificerar, emballerar, märker upp och transporterar allt ditt avfall till förädling på våra anläggningar.

Avlastning som ökar effektiviteten

Genom att låta oss ta hand om avfallshanteringen förvandlas dina fasta kostnader till rörliga, och ger företaget ökad flexibilitet för att utveckla verksamheten. Tillsammans ser vi över din produktion och hittar lösningar som bidrar till ökad effektivitet.

Resultatet svart på vitt

Allt vi gör är mätbart. Tillsammans med dig bestäms vilka nyckeltal som är viktiga för ditt företag, så att du och kollegorna kontinuerligt får statistik över och kan följa upp avfallshanteringen. Du får kontroll på återvinningsgraden av ditt restmaterial och vilken inverkan avfallshanteringen har på verksamheten. Allt detta ger oss ett bra underlag för hur vi tillsammans ytterligare kan förbättra din avfallshantering.

 

Vill du veta mer? Vi hjälper dig ta fram rätt lösning för just din verksamhet.

Kontakta oss

Dela denna sida