Spol- och sugtjänster

Med specialbyggda fordon tömmer vi dina tankar och behållare på avfall såsom slam, vatten och olja – och återvinner allt på ett säkert och miljöriktigt sätt. Vi spolar dessutom igenom alla kärl och ledningar samt planerar återkommande uppdrag i samråd med dig, för att minimera risken för tidsödande och kostsamma driftstopp på ditt företag.

Spillolja återvinning på säkert sätt

Några av våra spol- och sugtjänster

 • Slamsugning
 • Torrsugning
 • Spola avlopp
 • Högtrycksspolning med vatten med kapacitet upp till 400 min/500 bar
 • Hetvattenspolning i upp till 80º C
 • Tömning av tvättrännor och oljeavskiljare
 • Länshållning och rening av vatten vid markarbeten
 • Sugning av fett från livsmedelsindustrin (hetvattenspolning av ledningar)
 • Rotskärning
 • TV-inspektion av ledningar
 • Samarbete med räddningstjänsten vid större översvämningar, osv
 • Besiktning och rengöring av cisterner


Snabb hjälp vid akuta problem

På följande orter; Nybro, Skellefteå, Stenungsund och Göteborg har vi jourservice – dygnet runt, alla dagar om året. Vi är snabbt på plats om du skulle råka ut för något akut driftsproblem som stopp i avloppet, läckage eller översvämning.

 

Kontakta din närmaste Stenafilial för mer information och tidsbokning.

Dela denna sida