Spol- och sugtjänster

Med specialbyggda fordon tömmer vi dina tankar och behållare på avfall som slam, vatten och olja – och återvinner allt på ett säkert och miljöriktigt sätt. Vi spolar igenom alla kärl och ledningar och planerar återkommande uppdrag i samråd med dig, för att minimera risken för tidsödande och kostsamma driftstopp på ditt företag.

Vill du veta mer? Vi hjälper dig ta fram rätt lösning för just din verksamhet.
Kontakta oss

Spillolja återvinning på säkert sätt

Några av våra spol- och sugtjänster

 • Slamsugning
 • Torrsugning
 • Spolning av avlopp
 • Högtrycksspolning med vatten med kapacitet upp till 400 min/500 bar
 • Hetvattenspolning i upp till 80º C
 • Tömning av tvättrännor och oljeavskiljare
 • Länshållning och rening av vatten vid markarbeten
 • Sugning av fett från livsmedelsindustrin (hetvattenspolning av ledningar)
 • Rotskärning
 • TV-inspektion av ledningar
 • Samarbete med räddningstjänsten vid större översvämningar
 • Besiktning och rengöring av cisterner

Vill du veta mer? Vi hjälper dig ta fram rätt lösning för just din verksamhet.
Kontakta oss


Snabb hjälp vid akuta problem

I Nybro, Skellefteå, Stenungsund och Göteborg har vi jourservice – dygnet runt, alla dagar om året. Vi är snabbt på plats om du skulle råka ut för något akut driftsproblem, som stopp i avloppet, läckage eller översvämning.

 

Kontakta din närmaste Stenafilial för mer information och tidsbokning.

Dela denna sida