Test

stena_futurum0864 pickup with QR kod (2)_CompQual80.png

Boka hämtning online och få en fullständig överblick över dina avfallsdata.

I vår värld finns inget avfall, bara outnyttjade möjligheter. Stena kundportal är en tjänst som hjälper dig att fatta bättre beslut rörande er återvinning. Den hjälper er i att bli mer effektiva och spara kostnader. Ger er underlag för förbättringar och hjälper er i strategiska beslut för att skapa målsättningar och KPI:er i ert hållbarhetsarbete.

Till kundportalen

Dela denna sida