Amalgamavskiljare

1280x400_amalgamavskiljare_CompQual80.jpg

Mercuri Master II är vår helt återvinningsbara amalgamavskiljare för tandläkarmottagningar. Med avancerad sedimentationsteknik får du långa serviceintervaller. Avskiljaren som är certifierad av SP kan installeras i både våta och torra ytrymmen.

Vill du veta mer - kontakta oss

MERCURY MASTER II

  • Amalgamavskiljare för tandläkarmottagningar.
  • Avancerad sedimentationsteknik ger långa serviceintervaller.
  • För torra och våta system.
  • Avskiljaren är certifierad av SP.
  • Avskiljaren är helt återvinningsbar.
  • Avskiljningsgrad på 99,041%.

 

FUNKTIONSPRINCIP

Avskiljaren arbetar med en kombination av sedimentation och filtrering. Användande av avancerad sedimentationsteknik ger långa serviceintervaller.

CERTIFIERAD

”Avskiljaren är certifierad av SP Technical Research Institute of Sweden enligt ISO 11143:2008 och har certifikat nr 499801. Avskiljningsgrad 99,041%”

FLÖDESKAPACITET

Kontinuerligt flöde: 2 l/min intermittent flöde. Avskiljaren är konstruerad för att klara högre flöden under kortare tidsintervall. En intern buffertvolym utjämnar flödet genom avskiljaren och bibehåller en hög avskiljning.

MÅTT OCHANSLUTNING - Amalgamavskiljare

Avskiljaren skall anslutas till avloppsledning från behandlingsenhet. Till avskiljaren kan anslutas flöde från vacuumsug och sköljskål. Spolningen i sköljskålen skall vara tidstyrd. Vattenflödet skall tillföras avskiljaren med självfall. Från avskiljaren skall finnas ett fritt avlopp med tillräcklig kapacitet. Tilläggsutrustning kan erbjudas för alternativa installationer. Se installationsanvisning för detaljerad information. Mått: 205x124x305 (Bredd x Djup x Höjd). 

ÅTERVINNINGSSYSTEM

Mercury Master II utgör en komponent i Stena Recyclings program för återvinnings- och miljötjänster för tandvården. Vid tömning tillhandahåller Stena Recycling utbytesavskiljare. Byte utförs enligt överenskommen frekvens av Stenas personal. Avskiljaren är helt återvinningsbar. Uppsamlat amalgammaterial kan återvinnas i sin helhet.

Dela denna sida

kontakta oss

Vill du veta mer kontakta oss gärna via formuläret eller telefonnumret du finner nedan.

Genom att du registrerar dig på någon av Stena Metallkoncernens webbplatser samtycker du till att dina uppgifter behandlas såsom beskrivet här.

Telefon:

010-445 8570