Bilåtervinning

Stena Recycling är idag ledande i Sverige när det gäller bilåtervinning och erbjuder lösningar för alla typer av fordon och fordonsrelaterade restprodukter/avfall. Med nästan 50 års branscherfarenhet vet vi hur man skräddarsyr effektiva och lönsamma helhetslösningar för bildemonterare.

1280x400_bilatervinning_CompQual80.jpg

BILRETUR

Tillsammans med SBR, Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund, driver Stena Recycling Bilretur, som är ett nationellt nätverk med kostnadsfria mottagningar för insamling och återvinning av uttjänta bilar i Sverige. Målsättningen är att man enkelt ska hitta till närmsta bilåtervinning och veta att bilen tas om hand på ett miljöriktigt sätt. Läs mer på bilretur.se

EFFEKTIVA ÅTERVINNINGSLÖSNINGAR

Med specialistkompetens, särskilda fordon och egna anläggningar kan vi på bästa sätt ta hand om det farliga avfallet som finns i din bil tex spillolja, glykol, oljefilter, lösningsmedel, airbags och el-bilsbatterier. Vi ordnar även alla dokument och emballage som krävs för transport av farligt avfall.

Tillsammans gör vi en behovsanalys och tar fram förslag på kostnadseffektiva lösningar som sparar både tid och arbete. Dessutom hjälper vi gärna till med utbildningar i miljökunskap, lagar och regler som styr verksamheten. Vi tar hand om allt avfall från din verksamhet, oavsett om det gäller skrot, farligt avfall eller annat avfall. Vi gör det på ett säkert sätt och behandlar det sedan på våra egna specialutrustade anläggningar.

På Stenas fragmenteringsanläggningar i Sverige återvinns över 100 000 bilar varje år. Vi har filialer och anläggningar över hela Sverige och försöker göra allt så enkelt och tryggt som möjligt för dig. Du får en kontakt för all typ av avfall, med bättre överblick över återvinningsarbetet.

Vad är priset på skrotkarosser?

Dagligen hanterar vi mängder av olika material över hela landet. Priset påverkas av materialets kvalitet samt transportavståndet. Ta kontakt med din närmaste Stenafilial så hjälper vi dig gärna med prisuppgift.

Dela denna sida