Detaljhandel

Detaljhandel_1920x400_CompQual80.jpg

Gör ditt butiksavfall lönsamt

Vi ser ett värde i allt. Med gedigen kunskap om detaljhandeln och skräddarsydda lösningar gör vi återvinning av ditt avfall och svinn till en bra affär – både i dag och i morgon.

Ju mer avfall, desto fler möjligheter.

Avfallsmängden ökar inom detaljhandeln. För många är allt avfall och svinn ett växande problem som kostar allt mer i form av tid och pengar. Men det behöver inte vara så. För oss finns inget avfall, bara outnyttjade möjligheter. Tillsammans ser vi över din avfallshantering och skapar ett anpassat återvinningssystem där så mycket restmaterial som möjligt tas om hand och bidrar till din lönsamhet.

Ökad Sorteringsgrad

Med rådgivning, utbildning och tydlig märkning av kärl hjälper vi dig att sortera ditt avfall rätt och få en högre återvinningsgrad, vilket gynnar din lönsamhet.

Minskade kostnader

Vi hjälper dig att jobba med avfallet på rätt sätt, ha optimerade kärl och tillgång till aktuell statistik. Det ger dig möjlighet att hela tiden trimma din avfallshantering.

Effektivare verksamhet

Vi ser till att avfallshanteringen varken tar för stor plats eller stjäl onödigt mycket av personalens tid, så att du kan bedriva en så effektiv verksamhet som möjligt.

Branscherfarenhet som gynnar dig

Vi har jobbat med detaljhandeln i flera decennier. Det har gett oss ovärderlig kunskap om vilka utmaningar som finns i branschen. Vi jobbar i dag med allt från köpcentrum och stora butikskedjor till mindre, enskilda butiker och den fortsatt växande e-handeln. På ett säkert och effektivt sätt tar vi hand om papper, wellpapp, trä, plast, mats – allt annat avfall som uppstår inom detaljhandeln.

Omfattade arbete som inte syns men märks

Mycket av vårt jobb är sådant du inte ser, utan är något du får på köpet i samarbetet med oss. Genom att delta i forskningsprojekt och finansiera en egen professur utforskar vi nya möjligheter att återvinna ännu mer av ditt avfall. Vi bedriver ett systematiskt säkerhetsarbete och investerar i miljöskydd på våra anläggningar.

Detta tänk tar vi med oss in i din verksamhet. Vår lokala närvaro, kontinuerliga investeringar i modern teknik och användning av förnybar grön el gör att vi kan minska kostnaderna och miljöpåverkan när vi återvinner ditt avfall. Och genom ständig utveckling av vår materialexpertis, koll på aktuell och kommande lagstiftning samt trender ligger vi steget före och kan framtidssäkra din avfallshantering.

Stena Resource Management

Stena Resource Management är namnet på vårt helhetskoncept. Det är en noggrant utarbetad process i fyra steg som rymmer alla kunskap och alla tjänster som vi erbjuder. Utifrån dina behov och utmaningar skapar vi en skräddarsydd lösning som skapar nya värden, tar dig uppåt i avfallstrappan och gör återvinningen av ditt avfall till en hållbar affär.

Analys & Återvinningsplan

Vi ser över hur din avfallshantering är upplagd i dag – kärl, hämtningsfrekvens, sorterings- och återvinningsgrad och så vidare – samt kartlägger aktuella och framtid behov. Därefter gör vi en långsiktig plan för du ska optimera din avfallshantering genom anpassad, effektiv återvinning.

  • Inventering
  • Plockanalys
  • Design för återvinning
  • Resursoptimering

Konsultation & Utbildning

Vi ger råd och utbildning personal, vilket gör att du får en enklare, tryggare och effektivare avfallshantering. Vi lär bland ut sorteringsrutiner och ger dig verktyg för en bättre daglig hantering.

  • Miljöutbildning
  • Sorteringsutbildning
  • Anpassad utbildning
  • Sorteringshandbok
  • Visualisering av miljörum

Återvinning & Avsättning

Vi samlar in och transporterar avfall av alla slags material, förädlar och ser till att det återvinns till nya råvaror. Och vi garanterar dig bästa tänkbara avsättning på avfallet. Vi undersöker också det bästa alternativet för ditt material, från ökad återvinningsgrad till avfallsminimering.

Läs mer

Design för återvinning

Genom att dela med oss av vår kunskap om material och återvinning hjälper vi ditt företag att designa produkter som går att återvinna.

Läs mer om tjänsten här

Tjänster för återvinning

Tillsammans skapar vi lösningar för din avfallshantering, oavsett vilket överblivet material det handlar om.

Läs mer om våra tjänster

HITTA DET DOLDA VÄRDET

För oss är alla typer av spill och restmaterial resurser som kan och bör återvinnas – om och om igen.

Hitta era dolda värden

Genom att du registrerar dig på någon av Stena Metallkoncernens webbplatser samtycker du till att dina uppgifter behandlas såsom beskrivet här.

Dela denna sida