Detaljhandel

1280x400_detaljhandel_CompQual80.jpg

LÅT INTE VÄRDEFULLT MATERIAL GÅ UPP I RÖK.

Detaljhandeln hanterar stora mängder kasserade produkter och emballage varje dag. Hur ser det ut i din verksamhet: Tar avfallshanteringen mycket tid? Lägger personalen mycket tid på lagret och funderar över hur avfallet ska sorteras och hanteras, istället för att möta kunden i butiken? Får du bra avsättning? Och – kanske framför allt – sorteras allt material korrekt? Faktum är att stora värden går förlorade varje år. Helt enkelt på grund av att material går till förbränning istället för att återvinnas till värdefulla råvaror för nya produkter. Rätt sorterat och effektivt hanterat kan ditt svinn och avfall spara tid, bli en bra och hållbar affär.

Vi har heltäckande återvinningslösningar som kan anpassas till alltifrån stora köpcentrum, kedjor och varuhus till enskilda, mindre butiker. Varmt välkommen!

Så här hjälper vi dig

Vårt arbete med kunder inom detaljhandeln följer en noggrant utarbetad process som kan delas in i tre huvudsteg. Så här hjälper vi dig att skapa en effektiv hantering och återvinning av avfall utifrån dina behov och utmaningar.

Analys

1. Analys

Vi ser över hur din avfallshantering är upplagd i dag – kärl, logistik, sorterings- och återvinningsgrad mm – samt kartlägger aktuella och framtida behov. Därefter gör vi tillsammans en återvinningsplan.

Genomförande

2. Genomförande

Vi inspirerar och utbildar din personal hur de ska sortera kasserade produkter och emballage rätt. Och förser dig med rätt kärl och säkerställer att hämtningarna fungerar optimalt, det ger dig en effektiv avfallshantering.

Uppföljning

3. Uppföljning

Vi ger dig tillgång till uppdaterad statistik över din avfallshantering. Med jämna mellanrum kollar vi hur allt funkar och identifierar eventuella förbättringsområden som kan ge dig ännu mer kostnadseffektiv återvinning.

 

 

avfall detaljhandel

WELLPAPP – EN SÄKER INKOMSTKÄLLA

En säker inkomstkällaMed lång erfarenhet och expertis bidrar vi till att ditt papper tas tillvara som värdefull råvara på bästa sätt – samtidigt som det blir en ekonomiskt fördelaktig lösning för dig. Återvunnet papper och kartong används bla för att tillverka wellpapp, förpackningskartong och hygienpapper.

DAGSAKTUELL STATISTIK

StatistikPå vår kundportal hittar du uppdaterad information om allt som rör din avfallshantering. Du har tillgång till detaljerad statistik över volymer, hämtningar och andra nyckeltal – dygnet runt, alla dagar om året. Det är information som du sedan kan använda i till exempel din miljöredovisning. 

Läs mer om kundportalen.

TA HAND OM DIN PLAST

Den är en efterfrågad råvara. Många plastsorter är möjliga att återanvända och kan i teorin återvinnas hur många gånger som helst. Men i praktiken, till stor del på grund av föroreningar, räknar man med att plast återvinns uppemot tio gånger. Återvunnen plast används till att tillverka bland annat sopsäckar, plastlådor, blomkrukor och trädgårdsmöbler.

VI GUIDAR DIG ATT SORTERA RÄTT

Med utbildning av personal och tydlig skyltning på kärl ger vi dig de bästa förutsättningarna att sortera allt avfall rätt. Att du sorterar och återvinner avfall och restprodukter i så stor utsträckning som möjligt är något som gynnar både din ekonomi och miljön.

MER TID ÅT ANNAT

Mer tid åt annatTack vare enklare hantering och smidigare flöden av avfallet får du mer tid att ägna dig åt butiken och kunderna. Utöver detaljkunskap om avfallsfraktioner, har vi även lång erfarenhet från många olika branscher och specialister som hjälper dig att optimera din avfallshantering.

LIVSMEDELSAVFALL BLIR ENERGIRIK "SLURRY"

Vi är alltid intresserade av mat som passerat bäst före-datum. Vi samlar även in förpackat matavfall, det skickas till en förbehandlingsanläggning där förpackningarna sorteras bort och resten blir en så kallad slurry, en vätska som rötas i en biogasanläggning och blir klimatklok biogas som sedan används till bland annat till fordonsdrivmedel.

.

Dela denna sida