Frisör

På frisörsalonger finns flera produkter och avfall som kan vara en risk för såväl frisör och miljön. Stena Recycling är ett rikstäckande återvinningsföretag när det gäller avfall från alla branscher inklusive frisörbranschen. Vi erbjuder kompletta lösningar för farligt avfall och konventionellt avfall.

1280x400_frisör_CompQual80.jpg

Stena Recycling, Frisörföretagarna och Björn Axen arbetar tillsammans för en hållbar hantering av frisörsalongernas avfall. Vi hjälper er att sortera rätt och följa lagstiftningen på ett enkelt och tryggt sätt.

DU ÄR EN VIKTIG DEL I VÅRT HÅLLBArHETSARBETE

Att sortera avfallet från din frisörsalong medför ett ansvar. Du förväntas lägga rätt avfall i rätt emballage. När material/produkter hamnar fel försämras återvinningens kvalité. Vad innebär det egentligen? Det kan tex innebära att materialet klassas om från ett återvinningsbart material till tex brännbart som innebär högre avfallskostnader och sämre vinster för miljön. Du kan också göra skillnad för hälsa och miljö redan när du köper in olika produkter. Genom att välja mer miljöanpassade alternativ, ställa krav på leverantören samt kontrollera märkning, innehåll och inte minst förpackningen som slängs och blir till avfall. 

ERBJUDANDE

Vi har tagit fram ett erbjudande till dig som frisör för hämtning av ditt farliga avfall.

  • Du beställer hämtning när det passar dig och betalar endast för avhämtning och inga löpande månadsavgifter.
  • Vi hjälper dig med inrapportering av antecknade uppgifter om ditt farliga avfall till avfallsregistret hos Naturvårdsverket, i enlighet med aktuella lagar och krav.

Klicka här för priser och mer information om hur du kan bli kund.

Sortering av avfall

Frisörprodukter innehåller många olika kemiska ämnen och vissa av dessa ämnen är skadliga för hälsa och miljö. Samlingsnamnet för detta för avfall är farligt avfall vilket innebär att det på kort eller lång sikt ger upphov till skada hos människa, djur eller ekosystem om det inte omhändertas på rätt sätt. Genom kunskap och bra val kan risken för skadliga effekter minskas. 

Till din hjälp att sortera bättre har du sorteringsinstruktionen för frisörer där du kan se vilka material som ska sorteras och hur de ska hanteras. Resultatet är att mindre del av avfallet går till deponi eller förbränning och mer går till miljöriktig återvinning. Utsläppen av koldioxid är betydligt lägre när vi gör nya produkter av återvunnet material än när vi använder nytt jungfruligt material.

Anteckningsskyldighet av farligt avfall

Frisörer omfattas av den nya lagen om anteckningsskyldighet av farligt avfall. Det innebär lite kort att från och med den 1 november 2020 ska alla verksamheter som producerar, transporterar, samlar in, behandlar samt mäklar eller handlar med farligt avfall börja rapportera in antecknade uppgifter om det farliga avfallet till det nya digitala avfallsregistret hos Naturvårdsverket.

Vi har ett erbjudande för dig som frisör där vi hämtar ditt farliga avfall, transporterar och hanterar det på ett korrekt sätt och sköter rapporteringen för dig så du kan vara trygg och säker på att det sker enligt aktuella lagar och krav. Klicka på "läs mer" i den blåa rutan nedan så kommer du direkt till erbjudandet.

 


 

Dela denna sida