Frisör

1280x400_frisör_CompQual80.jpg

På frisörsalonger finns flera produkter och avfall som kan vara en risk för såväl frisör och miljön. Stena Recycling är ett rikstäckande återvinningsföretag när det gäller avfall från alla branscher inkl. frisörbranschen. Vi erbjuder kompletta lösningar för såväl för farligt avfall och konventionellt avfall.

Stena Recycling, Frisörföretagarna och Björn Axen arbetar tillsammans för en hållbar hantering av frisörsalongernas avfall. Det är beslutat att alla frisörer som är anslutna till Frisörföretagarna ska försöka återvinna så mycket aluminium som möjligt. Vi på Stena Recycling kommer att hjälpa er att sortera rätt och följa lagstiftningen på ett enkelt och tryggt sätt.

DU ÄR EN VIKTIG DEL I VÅRT HÅLLBAHETSARBETE

Att sortera avfallet från din frisörsalong medför ett ansvar. Du förväntas lägga rätt material i rätt emballage. När material/produkter hamnar fel försämras återvinningens kvalité. Vad innebär det egentligen? Det kan tex innebära att materialet klassas om från ett återvinningsbart material till tex brännbart som innebär högre avfallskostnader och sämre vinster för miljön.

Till din hjälp att sortera bättre har du sorteringsinstruktionen för frisörer där du kan se vilka material som ska sorteras och hur de ska hanteras. Resultatet är att mindre del av avfallet går till deponi eller förbränning. Mer går till miljöriktig återvinning. Utsläppen av koldioxid är betydligt lägre när vi gör nya produkter av återvunnet material än när vi använder nytt jungfruligt material.

MATERIAL/PRODUKTER ATT SORTERA

Nedan ser du en lista över aluminium och farligt avfall som du kan sortera ut för återvinning. Om du inte har möjlighet att sortera pga av platsbrist eller saknar soprum, kan du samla metallförpackningar i ett kärl och vätskor i separata kärl (obs. blanda inte olika vätskor) så kan vi hämta och sortera, det medför lite större kostnader men vinsterna för miljön blir detsamma. 

Om du saknar soprum i fastigheten kan du lämna metallförpackningarna till en återvinningscentral. Som företagare behöver du anmäla till länsstyrelsen att du transporterar avfall (ej farligt avfall, det kräver mer).

aluminium

 • Metall/aluminiumtuber sorteras som metallförpackning
  För att kunna återvinna metalltuben behöver den var helt tom. Därefter kan du sortera den som metallförpackning i ditt vanliga soprum.
 • Sprayflaskor i metall/aluminium sorteras som metallförpackning
  Töm flaskan tills den är helt tom. Därefter kan du sortera den som metallförpackning i ditt soprum.
 • Aluminiumfolie sorteras som metallförpackning
  Knyckla ihop den använda folien till en hård boll för att minimera plats. Folien sorteras som metallförpackning i ditt soprum.

farligt avfall

 • Väteperoxider sorteras som farligt avfall
  Rester av väteperoxid samt utgången väteperoxid samlar du ihop i ett mindre emballage, gärna i sin originalförpackning i väntan på att Stena kommer att hämtar tillsammans med korrekt emballage.
 • Permanentvätskor sorteras som farligt avfall
  Rester av permanentvätskor samt utgångna permanentvätskor samlar du ihop i ett mindre emballage, gärna i sin originalförpackning i väntan på att Stena kommer att hämtar tillsammans med korrekt emballage.
 • Färgavfall i metall/aluminiumtuber sorteras som farligt avfall
  Om du har färgrester kvar i någon förpackning, pressar du ut dessa i ett mindre emballage för farligt avfall som vi hämtar.

Ta kontakt med din närmsta Stena-filial för hjälp med att komma igång med avfallssorteringen på din salong. Vi hjälper dig med rätt emballage, tömningar och expertkunskap kring återvinning. Du hittar kontaktuppgifter till våra filialer här.

Dela denna sida