Kasserad röntgenfilm

1280x400_kasserad-rontgenfilm_CompQual80.jpg

Sitter du på ett gammalt arkiv med röntgenbilder som kostar onödiga pengar i form av hyra och personal? Då kan vi hjälpa dig.

Gamla röntgenbilder ger värdefulla arkiv

Den väl utbyggda digitaliseringen för framtagning av röntgenbilder inom vården gör att de gamla röntgenarkiven blir mer och mer inaktuella. Silverpriserna kan täcka kostnader som uppkommer i samband med återvinning och destruktion av filmen, en bra anledning att göra en ordentlig utrensning av röntgenarkivet.

Inga besvär med att plocka isär film och kuvert

Röntgenfilm som ligger i kuvert kan ha ett silvervärde som redan vid leverans kan täcka kostnaderna för upparbetning av silvret och plasten. Vi kan separera filmen från kuvert i processen vilket betyder att ni slipper tömma kuverten själva. Vi kan även hjälpa till med plockning av filmen i transportboxar om så önskas. Lämna allt till oss så löser vi resten, kontakta oss för att få veta mer om vad ni kan göra för just er. 

Högsta sekretess

När filmen ligger kvar i kuverten krävs högsta sekretess i samband med utsorteringen så att inga namn eller eventuella journaler kommer i orätta händer. Vi har över 40 års erfarenhet av omhändertagande och återvinning av avfall från röntgenverksamhet. All hantering sker med mycket höga krav på en miljöriktig återvinning och destruktion samt full sekretess genom hela processen.
Ta kontakt med den filial som finns närmast dig, så kan vi hjälpa dig bli av med det gamla arkivet. Vi hjälper även gärna till med råd och anvisningar i samband med utsorteringen.

Dela denna sida