Kommunal verksamhet

Oavsett vilken kommunal organisation du verkar inom – skola, omsorg eller förvaltning – så har vi lösningar för att ta hand om, och återvinna, allt avfall. Stena hämtar och återvinner alla typer av järn- och metallskrot, farligt avfall, returpapper, trä, elektronik och plast på ett säkert och miljömässigt optimalt sätt. För den personal som behöver det, erbjuder vi miljöutbildningar, säkerhetsrådgivning och utbildning om farligt avfall och farligt gods.

1280x400_kommun_CompQual80.jpg

LÖSNINGAR SOM OPTIMERAR DIN KOMMUNS VERKSAMHET

Genom vår kunskap om hur en kommuns interna logistik fungerar och genom att arbeta nära varje verksamhet erbjuder vi lösningar som sparar både tid, arbete och pengar. Vi ser till att det blir god avsättning på allt vi hämtar hos dig eftersom vi har väl inarbetade kanaler för vidareförsäljning av råvaror. Vi erbjuder också en rad entreprenadtjänster, exempelvis full drift av återvinningsstationer. Eller så kan vi ta hand om material på din kommuns egna anläggningar, som t ex returträ, som vi krossar och gör till flis och levererar till kraftvärmeverk.

För att minska miljöbelastningen erbjuder vi järnvägstransporter med egna tåg.

Målet med vår helhetslösning Stena Solutions är att göra hela din avfallshantering så enkel och trygg som möjligt. Du får en kontakt för all typ av avfall, med bättre överblick och samlad statistik över återvinningsarbetet.

Dela denna sida