KRAFTRIVNING OCH ÅTERVINNING AV KABELSKROT

Letar du efter någon som kan ta hand om din kasserade oljekabel? Vill du att den gamla PCB-smittade transformatorn ska återvinnas på ett miljöriktigt sätt? Vill du bli av med kabelskrot? Då har vi lösningen för dig.

Kabelskrot-tjänster från Återvinningsföretag

Hjälp med kraftrivning eller ska du sälja kabelskrot?

Våra experter tar hand om såväl små som stora uppdrag – allt från stora kraftrivningsuppdrag till återvinning av kabelskrot från småföretagare. Du hittar oss på närmre 90 platser i landet och genom vårt stora nätverk av filialer och produktionsanläggningar får du samma professionella hjälp i avfallsfrågor var du än befinner dig. Du får en kontakt för alla typer av avfall, och vi försöker hela tiden att göra allt så enkelt och tryggt som möjligt för dig. Vi är kvalificerade i TransQ (Sellihca).

Kabelåtervinning

Alla kablar är lika välkomna till oss. Det spelar ingen roll vilken typ av kabel du behöver hjälp med – hos oss är alla kablar välkomna. Oljekablar, såväl PCB-smittad som övriga kablar, bearbetas på ett miljöriktigt sätt av utbildad och erfaren personal. Vår anläggning för kabelgranulering i Sundsvall är den största i Norden med en kapacitet på över 20 000 ton kabel per år. Det är sista stationen innan materialet kan gå vidare till producenter i Sverige och andra delar av världen. Här sorteras, klassificeras och bearbetas råvarorna från kablarna till en så hög kvalitet som möjligt.

Kraftrivning

Det blir viktigare och viktigare att materialet hanteras korrekt och allt högre krav ställs på en säker och miljöriktig hantering av avfall. Vid rivningar av ställverk, transformatorer, linor, master, och nätstationer krävs det att man har rätt tillstånd och utbildad personal. Vår personal har genomgått ESA 14 utbildning, HLR utbildning samt innehar behörighet för heta arbeten, travers, truck och lastmaskin samt ID06.

Med våra specialistteam runt om i landet får du allt du behöver från helhetslösningar, totalentreprenader till rivningar av enskilt elkraftsmaterial eller kabel. Det spelar ingen roll om ditt projekt är stort eller litet. Du får en enkel, miljöriktig och säker lösning längs hela återvinningskedjan, från PCB-provtagning till skrotning och återrapportering med detaljerad statistik.

Snabb och säker kraftsanering

När det oväntade händer behöver du snabb och korrekt assistans. Om en transformator på ditt nät har sprungit läck vill du inte att några misstag begås i saneringen. Ju mer tid som går desto större kan skadan bli. Med Stena Recycling som partner behöver du bara ringa ett nummer (din närmsta Stena Recycling filial) för att få hela kedjan i rullning. Vi hjälper dig med allt från själva saneringen till nödvändiga myndighetskontakter.

Hantering av PCB-utrustning

Vi har egna, unika anläggningar för utrangerade transformatorer, kondensatorer, kabelskrot och annan elteknisk utrustning, inklusive olja oavsett PCB-halt. Vi erbjuder även provtagningsutrustning för test och analys av olja som kan vara PCB-förorenad. Allt som har med miljögiftet PCB att göra är strikt reglerat i PCB-förordningen. Är du osäker på PCB-halten i din utrustning kan du beställa vår PCB-provlåda som ger dig snabbt svar.

Trafo – Transformatoranläggningen i Karlstad

Stena Recyclings anläggning för återvinning av transformatorer är en av få i Europa som kan ta emot, mellanlagra och behandla kontaminerat kraftavfall oavsett PCB-halt. Det är hit, till den specialbyggda anläggningen i Karlstad, som mycket av oljefyllt kraftmaterial såsom transformatorer, brytare, ström, spänningstransformatorer och kondensatorer kommer och tas om hand på ett miljöriktigt och säkert sätt.

På Trafo:

  • Återvinns transformatorer, kondensatorer, kabel och annan elteknisk utrustning innehållande olja från kraft- och energiindustrin 
  • Återförs metaller mm till kretsloppet utan att miljöfarliga ämnen sprids
  • Omhändertas isoleroljor, kvicksilver, PCB och annat farligt avfall
  • Omhändertas utrustning med SF6 gas (Svavelhexafluorid)
  • Har vi egenutvecklad, beprövad och unik teknik

Miljörapport och avfallsstatistik

När du använder oss som samarbetspartner kan du vara helt säker på att allt ditt material miljösaneras och återvinns säkert, effektivt och med god avsättning för metallråvaror och kabelskrot. Vår effektiva kundportal blir din bästa hjälpreda när det gäller avfallsstatistik och miljörapporter.

Kundportalen ger dig:

  • Utförlig statistik över volymer, kostnader och ersättningar
  • Snabb information om miljönytta
  • Underlag till miljörapporter
  • Möjlighet att följa ett helt projekt – statistiken redovisas projektvis

 

 

Dela denna sida