Reisswolf Sekretesshantering

Alla verksamheter har känslig information som behöver tas om hand. Ökade krav på säkerhet och informationsskydd ställer högre krav på sekretesshantering. Vi hjälper dig att samla in och destruerar pappersbaserat eller digitalt sekretessmaterial på ett säkert och tryggt sätt. På så sätt kan du skydda verksamheten på bästa sätt.

Reisswolf Sekretesshantering

VÄRNA OM INDIVIDENS INTEGRITET OCH ER KÄNSLIGA INFORMATION

Det kan bli stora konsekvenser om ert företags känsliga information som t.ex. personuppgifter, avtal och kunddata hamnade i orätta händer. Har ni kontroll över var informationen tar vägen i de dokument, hårddiskar, USB, telefoner, prototyper som ni gör er av med?

Minska riskerna med säker informationshantering och destruktion med enkla rutiner för er personal och trygg återvinning.  Det hjälper er även att möta GDPR-lagstiftningen som reglerar hur du ska hantera personuppgifter. Värna om individens integritet och stärk ert arbete med informationssäkerhet.

Sekretesstjänsten Reisswolf innehåller allt som ni behöver:

  • Säkerhetsbehållare
  • Plombering
  • Destruktion på plats
  • Destruktionsintyg
  • Säkra transporter
  • Specialutbildad personal
  • Trygg återvinning

Beställ säker destruktion idag

Abonnemang eller när behov uppstår

För er med ett kontinuerligt behov av destruktion av konfidentiella dokument erbjuder vi abonnemang för hyra av en eller flera låsbara sekretessbehållare som vi tömmer vid schemalagda intervaller som passar dig.   Vi kan även komma till dig vid behov som när du exempelvis behöver rensa i arkiv.

Har ni behov av att destruera ert sekretessmaterial på plats kan vi erbjuda en mobil destruktionstjänst med hjälp av vår specialbyggda lastbil.  Ni kan givetvis vara närvarande vid destruktionen om så önskas.

FULL SPÅRBARHET TILL DESTRUKTION

Behållarna plomberas för att förhindra att obehöriga kommer åt innehållet.  Säkerhetskärlen hanteras i ett digitalt kontrollsystem som ger exakt kontroll över var i processen varje behållare befinner sig, hämtning skett och vem som bevakat materialet.  Våra lastbilar har speciell utrustning och larm för att hålla en obruten hög säkerhet under hela transporten till det säkerhetsrum där destruktion sker. All personal som sköter sekretesshanteringen är säkerhetscertifierade och ni får destruktionsintyg för ert material.

För mer information rörande GDPR, kontakta Johanna Liljeros, Group Compliance Manager, på johanna.liljeros@stenametall.se

För övriga frågor om priser eller för att boka tömmning, vänligen kontakta Kundservice på reisswolf@stenarecycling.se eller i kontaktformuläret till höger.

Vi är medlemmar i NAID (National Association for Information Destruction) – branschens internationella intresseorganisation med över 1 000 medlemsföretag i världen.

Dela denna sida

Kontakta oss

Genom att du registrerar dig på någon av Stena Metallkoncernens webbplatser samtycker du till att dina uppgifter behandlas såsom beskrivet här.

Kontaktinformation:

Våra Reisswolfanläggningar