Sjukvård

På sjukhus uppstår avfall som i orätta händer kan vara en risk för både sjukhusets anställda som för miljön och samhället i stort. Kanyler, avfall från operationer och annat måste helt enkelt hanteras på rätt sätt.

1280x400_sjukvard_CompQual80.jpg

kOMPLETTA LÖSNINGAR

Vårt erbjudande är heltäckande när det gäller sjukvårdens känsliga avfallshantering. Vi tar fram kompletta lösningar för såväl kliniskt avfall (riskavfall) som för farligt avfall och konventionellt avfall. Visste du att vi också har olika koncept för hantering av smittförande, flytande läkemedelsavfall, biologiskt avfall och stickande/skärande material? Har du sekretessklassat material hanterar vi även det.

Vår kunskap och erfarenhet från sjukhusvärlden kommer från både små vårdcentraler och stora sjukhus. Ett bra exempel på en innovativ lösning är vår streckkodslösning som ger total insyn och spårbarhet i avfallsströmmarna. Med dessa uppgifter kan du utveckla din avfallshantering på varje nivå och fördela kostnaderna på ett rättvist sätt.

Genom att erbjuda utbildningar och handböcker hjälper vi dig till en säkrare och effektivare hantering så att resurser kan frigöras till själva vårdarbetet.

Dela denna sida